Driezorg is per 1 oktober rookvrij

Foto van auteur

Zwolle – Bij Driezorg mag niemand last hebben van tabaksrook. Daarom is Driezorg vanaf 1 oktober 2018 rookvrij. Dit betekent dat in alle (gemeenschappelijke) ruimtes, op de terreinen en in bedrijfsauto’s een rookverbod geldt. Bewoners wordt gevraagd voorafgaand en tijdens de zorg/hulp momenten niet meer te roken. De rookruimtes, die op enkele locaties nog aanwezig zijn, worden op slot gedraaid. Op de Havezate wordt dit  gedaan door wethouder Michiel van Willigen op maandag 8 oktober om 17:00 uur.

Aanleiding
Janita Gorte, directeur-bestuurder van Driezorg: ” De Ondernemingsraad kwam bij mij en gaf aan dat er binnen de organisatie behoefte was aan een rookbeleid dat past bij deze tijd. Deze geluiden hoorde ik ook van bewoners. Heel mooi vond ik dat. Dat vanuit de organisatie zelf het initiatief komt om ervoor te zorgen dat iedereen prettig werkt en woont op en rond onze locaties. Daarbij hoort ook dat je geen overlast ervaart van elkaars tabaksrook.”

Wat verandert er?
De (gemeenschappelijke) ruimtes waren al rookvrij. Aanvullend worden nu ook de bedrijfsauto’s, terreinen rookvrij en worden enkele aanwezige rookruimtes gesloten. Natuurlijk hebben bewoners, cliënten en hun familie het recht om in hun privéruimte te roken. Wel maken collega’s afspraken met hen over de momenten waarop ze dat doen, zodat de woonruimtes rookvrij zijn voor de collega’s en vrijwilligers tijdens zorg – en hulp momenten.

Niet meer roken vanaf stoptober
De rookvrije omgeving start Driezorg per 1 oktober: Stoptober. Janita Gorte: “We helpen onze collega’s graag om te stoppen en bieden een informatiebijeenkomst en groepstraining aan.” Deelneemster en collega Jo-Ann Ludwig doet graag mee. “Een mooie kans om samen met andere collega’s in Stoptober definitief te stoppen. Ik denk dat ik veel aan hun zal hebben en zij aan mij. Samen ervaringen uitwisselen en elkaar supporten”.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Op Driezorg locaties zijn ook meerdere zorgpartijen als huisartsen, fysiotherapeuten en kinderdagverblijven. “Ik ben blij dat Driezorg een bijdrage levert aan een rookvrije generatie”, aldus Janita Gorte.