Toegankelijkheid gemeentegebouwen in beeld gebracht

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat het komende jaar alle gemeentelijke gebouwen bekijken op toegankelijkheid. Dat doet ze samen met de mensen van Toegankelijk Zwolle. Dat is een van de maatregelen uit het actieplan Toegankelijkheid 2018 – 2019 dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld in de landelijke Week van de Toegankelijkheid.

De gemeente is, samen met de mensen van Toegankelijk Zwolle en andere belangenorganisaties, al langer bezig met de toegankelijkheid van de stad. Toegankelijkheid wordt in lopende werkzaamheden en projecten al zoveel als mogelijk meegenomen. Het actieplan beschrijft de extra maatregelen die b en w willen nemen.

Iedereen kan meedoen
Wethouder William Dogger: ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen, met én zonder beperking, op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan onze samenleving. Dat begint ermee dat je ook op de plekken kunt komen waar de mensen en de activiteiten zijn. Wat daarvoor nodig is kun je lezen op toegankelijkestad.zwolle.nl  Daar kunnen ontwerpers bijvoorbeeld ook informatie vinden over de richtlijnen waarmee ze rekening moeten houden. Inwoners en bezoekers kunnen er meldingen en verbetertips doorgeven. Maar ‘iedereen kan meedoen’ is veel breder. Het betekent bijvoorbeeld ook: toegankelijk openbaar vervoer, genoeg aangepaste (nieuwbouw)woningen, begrijpelijke en toegankelijke informatie en gelijke kansen op werk. En daar is nog veel winst te behalen.”

Niet alles kan echter tegelijk en daarom hebben b en w een plan van aanpak gemaakt waar in staat wat ze in 2018 en 2019 gaan doen. De wethouder: “We hebben maar liefst 170 gebouwen in beheer als gemeente: naast het stadhuis en stadskantoor bijvoorbeeld ook scholen, wijkcentra en een aantal openbare toiletten. Maar ook de gebouwen van poppodium Hedon en theater De Spiegel zijn van de gemeente. Die gaan we stuk voor stuk onder de loep nemen. Samen met Toegankelijk Zwolle bekijken we welke verbeteringen er nodig zijn. Daarna kunnen we een begroting maken en keuzes maken over waar te beginnen.”

Dit voorjaar eindigde Zwolle als tweede – na Hardenberg – bij de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018’.