CDA Zwolle: “Zieke bomen in Zwolle: kleine schimmel, grote gevolgen?”

Foto van auteur

Zwolle – Naar aanleiding van de recente bomenkap en berichten in de media, zijn er diverse vragen bij CDA Zwolle terecht gekomen. Ook CDA-woordvoerder ‘natuur en groen’ Arjan Spaans deelt de zorgen van de Zwollenaren en stelt schriftelijke vragen over massale bomenkap in Zwolle. Met deze vragen wil hij duidelijk te krijgen wat de omvang en gevolgen zijn van de essentaksterfte.

Sinds 2010 rukt de essentakkensterfte op in Europa en Nederland, een boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel waarvoor tot op heden nog geen behandeling mogelijk is. Wanneer een derde van de boom door de ziekte is besmet, levert de boom een gevaar op voor de directe omgeving. Zwolle telt in totaal ongeveer 70.000 bomen. Uit de inventarisatie die in de zomer van 2017 is uitgevoerd, bleek dat tussen de 1500 en 2000 van de 9000 essen in Zwolle moesten worden gekapt om gevaarlijke situaties te voorkomen, deze bomen zaten in een vergevorderd stadium van de essentaksterfte.

n het winterseizoen 2017/2018 zijn in de eerste ronde in de aanpak van de essentaksterfte 1.800 bomen gekapt en vervolgens zijn in het plantseizoen (tot eind april 2018) 1.000 nieuwe andere soorten bomen aangeplant. De nieuwe inspectie in de zomer van 2018 heeft 480 zieke essen opgeleverd die in het winterseizoen 2018/2019 gekapt moeten worden. Van de 480 bomen, staan 92 bomen in de hoofdgroenstructuur waarvoor een kapvergunning nodig is.

Het CDA Zwolle begrijpt en ondersteunt de bomenkap, dit omdat de zieke essen een gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Daarbij heeft woordvoerder Arjan Spaans wel een aantal vragen aan het college: “wij willen graag inzicht in de omvang van de ziekte en vooral wat de gevolgen zijn. Dit is niet zomaar wat bomen kappen en vervangen. We hebben het hier op lange termijn over 80% tot 90% van alle essen, dus over ongeveer 7650 bomen in Zwolle! Eerder hebben wij al eens vragen gesteld over de kap van 32 bomen op de Oude Mars en de maatschappelijke waarde van iedere boom, moet je indenken wat een impact deze essenziekte heeft.”

Het CDA Zwolle stelt niet alleen vragen over het uitgevoerde onderzoek, de hoeveelheid essen en hoe deze bomen vervangen zullen worden. Oude ‘robuuste’ bomen vervangen voor jonge aanplant heeft gevolgen voor de schaduwwerking bij hitte en waterafvoer bij extreme regen. Ook kijkt Spaans nog iets verder en stelt hij vragen over het feit dat uit onderzoek en ervaring in het buitenland blijkt dat tot 90% van de essen kan sterven. Wat gaat dit Zwolle kosten, niet alleen in financieel oogpunt maar ook voor het aanzicht van de stad en de gevolgen voor de fauna zoals vogels en vleermuizen? Maar er schijnt ook een klein beetje licht door de bomen: Spaans verwijst naar een onderzoek bij Universiteit Wageningen waar men onderzoek doet naar Essen die ziektebestendig zijn: wie weet w

Foto 1
CDA Zwolle: “Zieke bomen in Zwolle: kleine schimmel, grote gevolgen?”