Hinder door rioleringswerkzaamheden op diverse locaties in Zwolle

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle gaat aannemingsbedrijf Hoornstra Infra tussen maandag 19 november en vrijdag 30 november werkzaamheden uitvoeren aan de riolering op diverse locaties in Zwolle. De activiteiten vinden uitsluitend overdag plaats en veroorzaken hinder voor het verkeer.

De gemeente Zwolle laat jaarlijks het riool inspecteren. Bij deze inspectie is op diverse plekken schade aan de riolering vastgesteld. Om de schade te herstellen past de gemeente een relining toe. In plaats van het compleet vervangen van een rioolbuis in een open ontgraving, wordt bij relinen een kous in de bestaande rioolbuis aangebracht. De toepassing van relining beperkt daarmee overlast voor inwoners en het verkeer. Het werk bestaat uit het vrijmaken van de putten, het reinigen van de riolering en het aanbrengen van een kous in de bestaande riolering.

Erfgenamenweg
De rioleringswerkzaamheden aan de Erfgenamenweg vinden plaats van maandag 19 november tot en met dinsdag 27 november. Het werk veroorzaakt beperkte hinder voor het verkeer.

Tichelmeesterlaan
De rioleringswerkzaamheden aan de Tichelmeesterlaan vinden plaats op woensdag 21 en donderdag 22 november. Hiervoor moet de weg tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Oldeneelallee, Nieuwe Deventerweg, Radenlaan en omgekeerd.

Munterkamp
Aan de Munterkamp vinden de rioleringswerkzaamheden plaats op donderdag 22 en vrijdag 23 november. Hiervoor moet de weg tijdelijk worden afgesloten. De Munterkamp is bereikbaar via de Mulertkamp.

Molenweg
De rioleringswerkzaamheden aan de Molenweg vinden plaats op dinsdag 27 november. De weg wordt tijdelijk afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid via de aanliggende straten.

Erasmuslaan
Aan de Erasmuslaan vinden rioleringswerkzaamheden plaats op dinsdag 27 november en woensdag 28 november. De weg wordt na de ochtendspits om 09.00 uur tijdelijk afgesloten ter hoogte van de Kranenburgweg. De omleidingsroute voor het verkeer loopt via de Kranenburgweg, het Rechterland, de Boerendanserdijk en omgekeerd.