CDA wil wildgroei zonneparken tegengaan

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – De Statenfractie van het CDA in Overijssel heeft vragen gesteld over de wildgroei aan zonneparken in de provincie Overijssel. Op 25 november berichtte De Stentor over meer dan 50 concrete plannen voor grote zonneparken in de buitengebieden van Overijssel.

Woordvoerder Bouwien Rutten vindt deze ontwikkeling niet gewenst: “Als CDA zijn we van mening dat er in Overijssel nog meer dan voldoende ruimte is voor zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen. We moeten zuinig omgaan met onze groene ruimte. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de provincie de gemeenten ondersteunt met beleid om versnippering van het landschap te voorkomen.

Wat het CDA betreft wordt de zonneladder, een beleidsinstrument dat aangeeft op welke plekken zonne-energie gerealiseerd kan worden, opgenomen in de Regionale Energie Strategieeën die nu samen met gemeenten opgesteld worden. “Dat geeft duidelijkheid aan alle partijen en zorgt ervoor dat kostbare landbouwgronden beschikbaar blijven voor landbouw en het Overijssels landschap niet verrommelt”, aldus Rutten.

In het verleden had de provincie een succesvolle regeling die de combinatie van het saneren van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen erg aantrekkelijk maakte. Deze regeling is inmiddels gestopt. Bouwien Rutten heeft ook gevraagd of de provincie bereid is de regeling nieuw leven in te blazen: “Door regelingen als deze wordt het plaatsen van zonnepanelen op daken aantrekkelijk en worden tegelijk vele vierkante meters asbest gesaneerd. Een win win situatie voor de inwoners en het prachtige Overijsselse landschap”.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)