Zwolle is een veilige stad om in te wonen

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Zwolle is een veilige stad. Dat lees je terug in recente politiecijfers. Ook uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek van de gemeente blijkt dat Zwollenaren zich veilig voelen in hun buurt. Veiligheid is echter geen vanzelfsprekendheid.

Zwolle veilig houden vraagt continue aandacht van de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio. In de Veiligheidsvisie 2019-2022 beschrijven b en w hoe zij de komende jaren met partners werken aan de veiligheid in Zwolle.

Uit de cijfers blijkt dat de misdaad in Zwolle de laatste jaren daalt. Die daling is terug te zien bij zaken als zakkenrollerij en autodiefstal, maar ook het aantal woninginbraken is fors afgenomen. De ingezette maatregelen die hier aan hebben bijgedragen worden de komende jaren doorgezet.

Er zijn ook ontwikkelingen die de veiligheid onder druk zetten. Een voorbeeld hiervan is ondermijning. Hierbij raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven. Het gaat dan onder meer om witwaspraktijken, drugshandel en illegale prostitutie. In Zwolle wordt de aanpak hiervan geïntensiveerd. Belangrijk onderdeel hierin is weerbaarheid. Wat kunnen we als samenleving doen om te zorgen dat ondermijnende criminaliteit in Zwolle geen voet aan de grond krijgt?

Ook digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. De afhankelijkheid van internet neemt toe en daarmee ook de kwetsbaarheid. Criminelen verplaatsen hun activiteiten steeds meer naar het internet. Hackers stelen persoonlijke gegevens en ook fraude via internet komt vaker voor. De vorig jaar vastgestelde Informatiestrategie van de gemeente draagt er aan bij om de weerbaarheid tegen digitale dreigingen te versterken.

De komende jaren blijft er ook aandacht voor onderwerpen als overlast (drugs, drank, verwarde personen) en richten we ons op jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Ten slotte is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtsgebied de komende jaren, met de kwetsbare verkeersdeelnemers en veiligheid in 30 km-zones. Bron: www.zwolle.nl