Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Deltion ontwikkelen lessen ‘Belevingszorg’

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Kortgeleden tekenden de bestuurders van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Deltion een samenwerkingsovereenkomst. De zorginstelling en de mbo in Zwolle hebben gezamenlijk de opleiding ‘Belevingszorg’ ontwikkeld voor de medewerkers van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Deze vijfdaagse scholing richt zich niet alleen op het verpleegtechnisch handelen, maar gaat vooral in op de beleving van de zorgafhankelijke bewoner en de zorgverlener. Hoe kun je waardevolle contactmomenten maken van verpleegtechnische handelingen, zoals liggen, zitten, eten en drinken, aangekleed worden, verschoond worden en verplaatst worden? En hoe kun je de zorg zo persoonlijk mogelijk maken door nog meer rekening te houden met normen en waarden, routines en wensen van je bewoner? De scholing richt zich ook op bewustwording van de wijze van contact maken bijvoorbeeld door aanraking, stemgebruik, nabijheid van de ander of hoe kom ik over op de ander.

Projectleider Hans Beusen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht legt uit: ‘Deze scholing is uniek voor beide partijen. We combineren zo het beste van beide werelden. Deltion biedt de didactische en verpleegtechnische kennis. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt de kennis van specifieke benaderingswijzen en de kennis rondom ziektebeelden. Gezamenlijk hebben zij de scholing ontwikkeld en geven zij deze scholing. Na een lesdag op Deltion krijgen de cursisten opdrachten mee om het geleerde op de werkplek toe te passen. En omdat de docenten ook op de werkplek aanwezig zijn, zien zij uit eerste hand hoe dat gaat.’
Op basis van onze ervaringen en terugkoppeling door de cursisten wordt het lesprogramma continu geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Zo willen we de kwalitatief goede zorg van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht nog verder verbeteren.