Nieuwe Vereniging Klein Wonen Zwolle opgericht

Foto van auteur

Zwolle –  Maandag is de nieuwe Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Klein Wonen Zwolle opgericht. De nieuwe vereniging beijvert zich voor een vierde buurt in onze mooie stad, waar mens- en milieuvriendelijk gewoond kan worden. Geïnspireerd door het idee van tiny wonen streeft de nieuwe vereniging naar duurzame woningen, die niet groter zijn dan nodig, en waar noaberschap vanzelfsprekend is.

Tweeëntwintig jaar geleden begon Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) met De Bongerd. Een buurt in Zwolle Zuid waar de huizen zo duurzaam mogelijk werden gebouwd en waar de buurt werd ingericht om het samen wonen – noaberschap – zo aangenaam mogelijk te maken. Na de Bongerd verrezen in Stadshagen in 2007 De Meanderhof en in Holtenbroek in 2014 De Nooten. 

De geschiedenis leert, dat waar mensen het leven en wonen actief met elkaar delen je minder woonruimte nodig hebt dan wanneer je alles voor jezelf in één woning samenbundelt. Na ongeveer twee jaar zoeken, onderzoeken, contacten leggen en netwerken is de oprichting van de vereniging de volgende stap om de wensen en idealen van de leden om te zetten naar een concreet plan. Het belangrijkste aandachtspunt is het vinden van een plek in Zwolle, waar de Klein Wonen buurt gerealiseerd kan worden.

De vereniging is actief betrokken bij de ontwikkeling van De Tippe, een nieuwe wijk in Stadshagen waar 1250 woningen gepland staan. In De Tippe wordt ruimte geboden aan nieuwe initiatieven en woonvormen naast projectmatige woningbouw. Bovendien moet De Tippe een duurzame en toekomstbestendige wijk worden, wat naadloos aansluit op de uitgangspunten van mens- en milieuvriendelijk wonen.

Naast duurzaam bouwen en wonen zijn sociale verbanden in de buurt en met de omgeving belangrijke uitgangspunten van Klein Wonen Zwolle. Hoe mooi zou het zijn als de beoogde buurt een inspiratiebron kan zijn voor het samen bouwen, wonen en leven in het duurzame Zwolle van de toekomst!

Iedereen die de uitgangspunten van de Vereniging Klein Wonen Zwolle onderschrijft kan lid worden van de vereniging. Informatie: Stan Fritschy, 06-41461145, info@kleinwonenzwolle.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)