Wie heeft de mooiste koe van Oost Nederland?

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Op 20 februari a.s vindt in de IJsselhallen Zwolle de grootste regionale koeienkeuring in Nederland plaats. Deze tweejaarlijkse Wintershow wordt georganiseerd door de gezamenlijke veeteeltstudiesclubs uit Overijssel, Noordwest-Gelderland, Roodbont-Overijssel en Noord-Nederland.

Alle inzenders zijn agrarisch ondernemer met veel passie voor hun vee. Met veel liefhebberij en trots tonen zij hun koeien aan belangstellenden en collega’s. Naast de individuele competitie tussen de inzenders om de titel: mooiste koe van Oost Nederland voor zowel rood- al zwartbont, is er een sportieve onderlinge wedstrijd met diergroepen per veeteeltstudieclub. Er zijn 230 dieren opgegeven voor de show.

Nieuw in deze editie is dat er voor zowel rood- als zwartbont dieren zijn opgegeven voor een aparte productieklasse. Deze koeien hebben meer dan 60.000 kg melk geproduceerd. De hoogste producente zit inmiddels al over de 100.000 kg! Met deze twee rubrieken onderstrepen we de duurzaamheid van de Nederlandse veestapel nog eens extra. Alle inzenders zijn momenteel al druk bezig met de voorbereidingen om te zorgen dat de trots van hun stal ook in Zwolle goed gepresenteerd kan worden. De gemoedelijke sfeer en de glanzende koeien maken het tot een fantastische show met een landelijke sfeer. Naast de keuring is er de gehele dag een vakbeurs met ruim twintig standhouders van agrarische toeleveranciers, adviesbedrijven, agrarische bouwbedrijven etc..

De Wintershow is op woensdag 20 februari geopend van 09.00 – 16.00 uur. Zowel het parkeren als de entree zijn gratis. De catalogus kost € 10,- Deze keer valt de Wintershow in de week van de voorjaarsvakantie (voor regio Noord). Hierdoor kunt u er met uw kinderen, familie of kennissen een gezellig uitje van maken. Kijk voor meer informatie op www:wintershowzwolle.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)