Tien jaar mbo Menso Alting: een school die staat

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Het allereerste schooljaar begon tien jaar geleden met 182 studenten en 22 opleidingen binnen de sectoren Economie, Zorg en Welzijn. Inmiddels is mbo Menso Alting uitgegroeid tot een succesvolle, vernieuwende school voor christelijk middelbaar beroepsonderwijs, met meer dan 900 studenten. ‘Studenten kiezen voor mbo Menso Alting vanwege het goede beroepsonderwijs, de persoonlijke benadering en de christelijke identiteit’, zegt directeur Bert Veuger.

In 2007 besloten Landstede, Hogeschool Viaa, Greijdanus College en ROC Menso Alting in Groningen een school voor christelijk middelbaar beroepsonderwijs in Zwolle te starten. Een adviesbureau voorspelde dat de school nooit meer dan 350 studenten zou krijgen en de aanmeldingen kwamen slechts zeer aarzelend op gang. Maar mbo Menso Alting bleek vanaf 2009 een gat in de markt te vervullen. De school floreert en levert jaarlijks tussen de 200 en 300 professionals af. De studententevredenheidsonderzoeken tonen prima resultaten en de school ontving in de loop der jaren de prijs ‘Beste onderwijswerkgever MBO van het jaar’.

‘In 2015 startte ik hier als directeur. Ik trof een gezonde, groeiende school aan, met betrokken medewerkers en studenten’, vertelt Bert. ‘De docenten werken met passie en eigenaarschap. De studenten worden gezien en gekend. Zo ervaren ze dat ook, blijkt uit tevredenheidsonderzoek.’ Met een vooruitstrevende houding speelt mbo Menso Alting van oudsher in op de toekomst. ‘Het werkveld ontwikkelt zich zo snel, dat we kunnen stellen dat we studenten opleiden voor beroepen die er op dit moment nog niet zijn. Dat betekent een andere insteek: we leren de studenten om flexibel te zijn en een leven lang te leren. Daarbij is persoonlijke vorming en burgerschap minstens zo belangrijk als beroepsvaardigheden. Want als je studenten leert wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen bereiken, kunnen ze meebewegen met de vaart der ontwikkelingen.’ De nieuwe insteek doet een beroep op de docenten. ‘Het vraagt een reflecterende, coachende houding, waarbij we de studenten verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces en daar waar nodig ondersteunen. Dat is zoeken. We bieden elke student de mogelijkheid om zoveel mogelijk de route te passen die bij hem past. Dit gepersonaliseerde onderwijs is maatwerk.’ Er is veel aandacht voor beroepsvaardigheden. ‘Het onderwijs moet praktijkgericht zijn, wil je het betekenisvol maken. Onze studenten zijn doeners, dus het curriculum moet gelieerd zijn aan de praktijk. We halen praktijkopdrachten in huis en we hebben veel en goed contact met het werkveld. Bovendien komen veel van onze docenten uit de beroepspraktijk.’

Zingeving
Wat mbo Menso Alting bovendien speciaal maakt, is de christelijke basis. ‘Op het gebied van vorming hebben we een hele duidelijke kleur. Het begint bij de aanname van de medewerkers. Zij hoeven niet meer gereformeerd te zijn, dat hebben we twee jaar geleden los gelaten. We verwachten wel dat ze belijdend lid van een kerk zijn en dat ze als richtingwijzers voor de studenten fungeren. Ten tweede stellen we op verschillende manieren de zingevingsvraag aan de orde bij onze studenten, ongeacht wat ze wel of niet geloven. We vragen de studenten hoe ze in het leven staan, hoe ze tegen het christelijk geloof aankijken. En ten derde stimuleren we hen om na te denken over de vraag hoe je als christen naar je beroep kijkt en hoe je er handen en voeten aan geeft. Hoe je voor je eigen mening staat, en van daaruit vragen stelt, waarbij je de ander in z’n waarde laat. Deze drie aspecten zijn voortdurend in ontwikkeling en maken het onderwijs op mbo Menso Alting uniek.’ Dat is mede waarom mensen volgens Bert voor de school kiezen. ‘De volgorde van prioriteit is denk ik de beroepskeuze, het kleinschalige en de christelijke identiteit.’

De toekomst
Bert ziet het onderwijs in de toekomst nog wel veranderen. ‘Als je het onderwijs gepersonaliseerder maakt, moet je het ook flexibeler maken. Systemen zijn nodig, maar moeten niet leidend zijn. We willen het zo gaan inrichten, dat de student z’n eigen route kan volgen. Dat moet bijvoorbeeld ook ’s avonds kunnen.’ Hij gaat ervan uit dat het studentenaantal gestabiliseerd is. ‘Het gaat niet meer om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Als ik kijk naar mbo Menso Alting over vijf jaar, dan zie ik een nog verdere ontwikkeling van de relatie tussen docent en student; het gepersonaliseerde leren heeft prioriteit. De praktijk is nog meer geïntegreerd in het onderwijs. En ook multidisciplinair en multilevel leren heeft een vlucht genomen.’ Hogeschool Viaa, katholieke Pabo Zwolle en mbo Menso Alting werken momenteel samen aan de campus Kind & Educatie. ‘We zetten interprofessionele teams op, zodat studenten van verschillende opleidingen en van verschillende niveaus kunnen samenwerken in een stage. Hierbij sluiten Hogeschool Windesheim en Deltion College ook aan.’ Bert ziet een verschuiving in de onderwijsvraag. ‘Ik hoop dat we over vijf jaar niet alleen studenten begeleiden, maar ook onderwijsvragen vanuit het werkveld gaan opvangen. Dat zou ik wel heel mooi vinden.’ Bert is trots op zijn school. ‘Wij leiden studenten op die zelfbewust een plek in de maatschappij innemen, die weten wie ze zijn en wat ze willen en waar ze voor staan. Laatst hoorde ik een student zeggen: “Bij Menso Alting ben ik gezien. Ik heb er geleerd hoe ik als christen en als goed professional mijn beroep kan uitoefenen.” Daar word ik wel heel blij van.’

Kleinschalig en persoonlijk
Jenne Haverkamp is eerstejaars student Onderwijsassistent. ‘Mijn zus zit hier ook op school, ik hoorde goede verhalen: het is kleinschalig en goed geregeld. Eerst koos ik voor mbo Menso Alting als school, vervolgens moest ik nog een opleiding kiezen. Ik besloot om Onderwijsassistent te gaan doen. Je leert veel in de praktijk: ik heb al stage gelopen op mijn oude basisschool in Nunspeet. Eerst meekijken, later een dictee afnemen. Dat was heel leuk. En je coach helpt je overal bij als dat nodig is. Ik heb dyslexie en daar is veel aandacht voor. Ik krijg bijvoorbeeld meer tijd om opdrachten voor te bereiden en bij examens. Verder vind ik de manier waarop ze omgaan met de christelijke identiteit fijn. Het valt me op dat er veel respect is voor elkaar, wat men ook gelooft.’

Meer zelfvertrouwen
José Vinke is eerstejaars student Verkoop niveau 2. ‘Op mbo Menso Alting kijken ze naar je om, je bent een persoon, geen nummer. Eerst moest ik wennen, omdat ik niet goed wist wat de verwachtingen waren. Maar op een gegeven moment ontdek je wat je van jezélf verwacht. En nu vind ik het superleuk. Ik doe de tweejarige opleiding versneld in één jaar en daarna wil ik iets van Verzorgende IG gaan doen. Mijn coach helpt me hierbij en vertelt me hoe ik alles moet aanpakken. Wat ik ook fijn vind van deze school is de christelijke identiteit. We worden aan het denken gezet en doordat je kennis maakt met andersdenkenden leer je hen beter te begrijpen. Ik ben heel blij dat ik hier op school zit. Ik kan nu al merken dat ik veel meer zelfvertrouwen heb gekregen.´

Linde Schaeffer is tweedejaars student Maatschappelijke Zorg. ´Deze school geeft je echt de mogelijkheid om te groeien en je eigen route te bepalen. Ik heb alle mogelijke dingen erbij gedaan die zo´n beetje mogelijk zijn: het excellentieprogramma BrainBoost waar je op een hele mooie, positieve manier leert omdenken. De Studentenraad, waarin je kunt meedenken met het beleid en activiteiten kunt organiseren. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om je opleiding versneld te doen. Verder ben ik vorig jaar gekozen tot ambassadeur. Met andere mbo-ambassadeurs uit het land doe je allerlei activiteiten. Laatst hebben we in Den Haag minister Van Engelshoven het advies aangeboden om eens te kijken hoe het er écht aan toe gaat op een mbo-school. Mbo Menso Alting is een fijne school, waar de sfeer en de christelijke identiteit prima hand in hand gaan. Je krijgt er alle mogelijkheden om jezelf op een heel positieve manier ontwikkelen.’

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)