Rioolwaterzuivering Zwolle klaar voor de toekomst

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Op maandag 11 maart 2019 vindt de heropening plaats van de uitgebreide en vernieuwde rioolwaterzuivering in Zwolle (Spoolde). Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel en Karst Spijkervet, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijssel (WDODelta) verrichten de openingshandeling.

De capaciteit van de slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering Zwolle was onvoldoende. Dit leverde een lage afbraak op van het zuiveringsslib (bezinksel na zuivering afvalwater) en daardoor een geringe biogasproductie. Voor de komende jaren wordt binnen het werkgebied van WDODelta nog een toename van de hoeveelheid te verwerken slib voorzien. Uitbreiding van de capaciteit voor het vergisten van slib was daarom nodig. Daarnaast is de “oude” installatie, bestaande uit twee tanks, geheel gerenoveerd. De totale inhoud van de slibgisting bedraagt nu 10.000 m3. Dit betekent een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie.
Uit een studie bleek een financieel voordeel als de uitbreiding van de slibgisting Zwolle werd gecombineerd met het sluiten van de slibgisting op de rioolwaterzuivering in Kampen. Door de gistingsinstallatie Kampen te sluiten, zijn extra en kostbare maatregelen voor gasveiligheid daar niet meer nodig. Op de rioolwaterzuivering in Zwolle wordt nu naast het eigen slib ook dit van zes andere zuiveringen verwerkt, waaronder dat van Kampen.
De rioolwaterzuivering Zwolle is omgevormd tot een Energiefabriek. Karst Spijkervet geeft aan dat hier sprake van is wanneer een rioolwaterzuivering geheel zelfvoorzienend is in het energieverbruik. ‘Dit resultaat halen wij ruimschoots. De WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling, bestaande uit een gasmotor en generator) zet het biogas dat bij gisting ontstaat om in elektriciteit. We wekken 5,4 miljoen kWh per jaar op. Dit komt ongeveer overeen met het elektriciteitsgebruik van 1.500 huishoudens. Jaarlijks verbruiken we op de rioolwaterzuivering 3,9 miljoen kWh per jaar. Het overschot aan energie: 1,5 miljoen kWh per jaar leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Met de vernieuwde installatie leveren wij een belangrijke bijdrage aan het bereiken van een doelstelling voor duurzaamheid van ons waterschap: energieneutraal in 2025.’
Gedeputeerde Annemieke Traag (energie, milieu, Europa): ‘Ik ben enorm blij met dit fantastische resultaat. De rioolwaterzuivering is veranderd van een energie gebruikende installatie naar een zelfvoorzienende én energie producerende installatie. Het waterschap laat binnen anderhalf jaar na toetreden in de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel zien, dat het haar menens is met de klimaatambities. Als provincie Overijssel leveren wij hier graag een bijdrage van 1,3 miljoen euro aan, omdat het bijdraagt aan onze doelstelling: 20% nieuwe energie in 2023 en energieneutraal in 2050. Naast de energiewinst is de uitbreiding van de zuiveringscapaciteit van groot belang om te blijven zorgen voor voldoende en schoon water in de regio.’