Piet Zoon waarnemend dijkgraaf van WDODelta

Foto van auteur

Door Redactie

Piet Zoon

Zwolle – Dijkgraaf Herman Dijk van Waterschap Drents Overijsselse Delta kan zijn taak als dijkgraaf van het waterschap niet langer uitvoeren. Door ziekte en door de behandelingen die hij moet ondergaan, is hij tijdelijk niet meer in staat om leiding te geven aan het waterschap.

Op zijn verzoek heeft het algemeen bestuur van het waterschap gezocht naar een waarnemend dijkgraaf. Hiertoe is de heer Piet Zoon bereid gevonden. Gedeputeerde Staten van Drenthe en van Overijssel hebben de voordracht van het waterschapsbestuur inmiddels overgenomen, zodat de heer Zoon als waarnemend dijkgraaf kan starten. De waarneming van de heer Zoon start op 1 mei.

De heer Zoon is voormalig burgemeester van Hattem en Raalte en is de afgelopen jaren waarnemend burgemeester geweest in Reimerswaal en tot in januari 2019 in Veenendaal. Hij is al lange tijd betrokken bij het werk van het waterschap als voorzitter van bewonersgroepen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de Ruimte voor de Rivierprojecten bij Zwolle en ook nu nog als voorzitter van het Omgevingsplatform van het hoogwaterbeschermingsproject Zwolle-Olst. Ook functioneert de heer Zoon met een vergelijkbare taak in de stuurgroep IJssel, die zich buigt over lange termijnplannen voor de IJssel. Hij is daarnaast lid van het bestuurlijk platform Rijn. Nu de heer Zoon de taak van waarnemend dijkgraaf op zich neemt, stopt hij als voorzitter van bewonersgroepen.