Gierzwaluwen welkom in gevel Stadskantoor

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – Met het ophangen van 74 speciale nestkasten wordt de noordgevel van het Stadskantoor aan de Hanzelaan geschikt gemaakt voor broedende gierzwaluwen.

In aanwezigheid en met hulp van vrijwilligers van stichting Avifauna Zwolle is maandag begonnen met het ophangen van de betonhouten kasten. Die zijn in dezelfde kleur gespoten als de bakstenen gevel, zodat ze niet al te veel opvallen. De kasten vormen samen het silhouet van een vliegende gierzwaluw en maken direct zichtbaar waarvoor ze bedoeld zijn.

Het idee voor de nestkasten is afkomstig van natuurliefhebber en voormalig voorzitter van stichting Avifauna Zwolle Jan van Dijk, die vorig jaar plotseling overleed. Hij maakte enkele maanden voor zijn dood een ruwe schets voor het ontwerp, dat verder is uitgewerkt door de gemeente.

Stichting Avifauna Zwolle beijvert zich voor het behoud en de bescherming van stadsvogels, onder meer door voorstellen te doen voor maatregelen om kwetsbare broedvogels te beschermen. Jan van Dijk deed eind 2017 namens de stichting het verzoek aan de gemeente om aan de gevel van het stadskantoor gierzwaluwkasten op te hangen en daarmee broedplek te creëren voor de gierzwaluw en het Lübeckplein ecologischer te maken.

Gierzwaluwen broeden op veel plekken in de binnenstad en in enkele buitenwijken, waaronder Stadshagen. Door renovatie van oude gebouwen en isolatie van daken en muren verdwijnen geschikte broedplaatsen. Het ophangen van speciale nestkasten geeft de vogels meer kans om met succes te broeden. Voedsel is er genoeg, gierzwaluwen vliegen zelfs naar het IJsselmeer om daar op muggen te jagen. Ook de parkeergarage aan het Katwolderplein heeft gierzwaluwkasten.

Naar verwachting worden de kasten eerst (deels) door huismussen verkend en bewoond. Pas wanneer de gierzwaluwen gedurende een aantal jaren gewend zijn aan de kasten, zullen ze er ook gaan nestelen en geleidelijk aan de huismussen gaan verdringen.