Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: ’s Levens Rad

Foto van auteur

Foto: Jan la Faille

Zwolle – Je zou het misschien niet zeggen, maar de vrolijk gekleurde steen is van recente datum. De steen is in 1976 door de eigenaar van het pand Theo Runhaar in de gevel van ‘Het Wijnhuis’ aangebracht. De naam van het pand Grote Markt 8 was waarschijnlijk ’s Levens Rad. De eigenaar van het pand kwam hierdoor op het idee om deze gevelsteen te laten maken en in te laten metselen.

De steen is ontworpen door de Zwolse illustrator Han Prins en stelt het levensrad voor. De steen is vervaardigd door Henk Beernink. Henk Beernink is de zoon van Gait Beernink de oprichter van de van oorsprong Zwolse Steenhouwerij Beernink.

De steen laat een gouden levensrad zien dat omklemd wordt door twee vrolijke mannetjes. Samen met een tweede steen, een mannenkopje dat boven een venster op de eerste verdieping is ingemetseld, is de symboliek van de stenen de volgende: ‘Het Rad des Levens is grillig en onberekenbaar, nu eens voorspoed, dan weer tegenslag met zich meebrengend. Gelukkig is de man die zich daarboven weet te verheffen, in goede en in kwade dagen zichzelve blijvend.’ (Bron: Zwolle in Beeld)

Naschrift
Volgens de eigenaar, Theo Runhaar is de steen op het pand aan het Grote Kerkplein in 1976 door de toenmalige eigenaar aangebracht. Dat was wethouder Tamse, die het pand liet restaureren. Ook de naamsaanduiding is toen op de gevel geschilderd.

Foto's 4
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: ’s Levens Rad - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: ’s Levens Rad - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: ’s Levens Rad - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Het verhaal achter Zwolse gevelstenen: ’s Levens Rad - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille