Tandeloze gemeenteraad wil lokale kwaliteitsomroep

Foto van auteur

Zwolle – Patty Wolthof van de PvdA verzuchtte maandagavond in de gemeenteraad: “Moeten we het nu al weer over de lokale media hebben? Het is beter dat de lokale media over ons praten dan wij over hen.”

Toch is er de afgelopen jaren meerdere keren over dit onderwerp gesproken en met name over RTV Zwolle FM, voorheen RTVZoo. In 2015 heeft deze nieuwszender op advies van de gemeenteraad een vijfjarige omroeplicentie ontvangen van het Commissariaat van de Media en vanaf dat moment ook een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van ruim 75.000 euro. Toch hadden de meeste partijen vanaf het begin twijfels bij deze omroep en die zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden.

Eind 2017 heeft een extern onderzoek een snoeihard oordeel uitgesproken over RTV Zwolle FM: maken eigen beleidsplan niet waar, ruzies tussen bestuur en redactie, ontevreden vrijwilligers, te weinig journalistieke ervaring en kwaliteit en te weinig zichtbaar in de Zwolse samenleving. Daarvoor waren er ook al financiële problemen. Volgens de mediawet heeft een lokale omroep met licentie een “programmabeleidsbepalend orgaan” (pbo) nodig, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende stromingen in de stad, die het mediabeleid van de omroep moeten vaststellen en toetsen.

In 2017 was er geen pbo en het nieuwe pbo was volgens de gemeenteraad niet representatief. De gemeenteraad heeft daarom in 2018 aan het Commissariaat van de Media gevraagd te toetsen of deze omroep nog voldeed aan de eisen van de mediawet met de bedoeling de licentie tussentijds te laten intrekken. Hierover is veel procedurele geharrewar ontstaan tussen de gemeente en het commissariaat, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de gemeenteraad om juridische redenen zijn ongenoegen over het functioneren van RTV Zwolle FM niet kon omzetten in het laten intrekken van de licentie en de daaraan gekoppelde subsidie. De omroep kan ondanks de kritiek van de gemeenteraad doorgaan tot het einde van de licentieperiode; tot 25 mei 2020 en ontvangt tot die tijd ook subsidie tot frustratie van bijna alle fracties in de gemeenteraad. “Geklungel en geklooi op alle niveaus”, volgens Gerdien Rots fractieleider van de ChristenUnie in de gemeenteraad.

In 2020 wordt een nieuwe licentie uitgegeven en geïnteresseerde lokale omroepen moeten uiterlijk 25 november 2019 hiervoor een aanvraag indienen bij het Commissariaat van de Media. Naar verwachting zullen RTV Zwolle FM en RTV Focus een aanvraag indienen en mogelijk dient zich ook nog een derde partij aan. Door de ervaringen van de afgelopen jaren wil de gemeenteraad nu de vinger aan de pols houden zodat er volgend jaar een goede keuze wordt gemaakt. Volgens wethouder Monique Schuttenbeld kan de gemeente alleen maar toetsen of het pbo onafhankelijk en representatief is. Volgens haar kan de gemeente geen andere criteria toepassen: “We willen wel veel, maar kunnen niet zoveel.” Dat antwoord schoot een aantal gemeenteraadsleden in het verkeerde keelgat.

Zij willen meer invloed op de toekenning van de licentie. Volgens Schelto Bus van de VVD kan de gemeente wel degelijk extra kwaliteitscriteria toevoegen. Ook Gerdien Rots van de CU: “Laten we ons focussen op wat we wel kunnen en niet op wat we niet kunnen.” Wethouder Schuttenbeld zegde toe dat ze binnen een week zal uitzoeken of de gemeente meer speelruimte heeft, waarop de gemeenteraad volgende week maandag 4 november dan weer kan reageren. Mark Oldengarm merkte daarbij nog wel op dat het stellen van extra eisen het toetreders wellicht moeilijker kan maken een licentie te verwerven: “Als we belang hechten aan een bestendige basis en goede journalistiek moeten we wellicht extra financiële middelen ter beschikking stellen.”

Foto 1
Tandeloze gemeenteraad wil lokale kwaliteitsomroep