Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam

Foto van auteur

Foto: Arie Mekkring

Zwolle – Onder grote belangstelling hield de Werkgroep Binnenstad Duurzaam op donderdag 7 november haar eerste informatie-/ actieavond in de grote zaal van de Stadkamer over het isoleren van woningen in de Zwolse binnenstad.

Ruim twee derde van de belangstellenden heeft zelfs aangegeven interesse te hebben in vervolgacties voor het verduurzamen van woningen. 30 januari staat er weer een vervolgavond gepland. De Werkgroep Binnenstad Duurzaam is een jaar geleden begonnen met het nadenken over een concrete aanpak voor een duurzamere binnenstad.

“De problematiek in de stad is divers, aldus werkgroeplid Anneke Speelman. Er zijn gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten met nog strengere regels , woningen van rond 1900, maar ook veel woningen uit de periode van 1970 en natuurlijke panden die recent gebouwd zijn volgens de nieuwe bouwbesluitnormen. Dan zijn er ook nog eigenaar-bewoners, opkopers die panden verhuren, woningen van corporaties, verenigingen van eigenaren. En we zitten in beschermd stadsgezicht. Ingewikkeld maar stil zitten vinden we geen optie. We hebben forse ambities om de Zwolse binnenstad energiezuiniger en duurzamer te maken. En dat kunnen we slimmer doen door samen met buurtbewoners op te trekken. Het levert eenieder een besparing op de energierekening op. Het maakt van je woning ook een comfortabelere plek om te verblijven”.

“We richten ons op de Zwolse binnenstad, het gebied tussen de grachten. Onze acties zijn nu primair gericht op eigenaren van woningen. Ondernemers die mee willen doen, kunnen ook aansluiten. We sluiten niemand uit. We hebben het afgelopen jaar contact gezocht met de maatschappelijke organisatie buurkracht. Zij staat ons bij met raad en daad, daar ze in geheel Nederland ervaring hebben met soortgelijke acties: het in beweging krijgen van buurten om gezamenlijk woningen energiezuiniger te maken. Maar ook andere organisaties als onze bewonersvereniging bbZ, Studio Momoki en de gemeente bieden support.

“Als werkgroep willen we met belangstellenden overgaan tot concreet handelen. Vanavond hebben we voorlichting gegeven over isoleren in brede zin, maar we laten het hier niet bij. Of het nu gaat om vloerisolatie, bodemisolatie, dubbelglas plaatsen, spouwmuren isoleren. We selecteren bedrijven op kwaliteit, prijs, leveringszekerheid, certificering. Dit betekent voor de bewoners zekerheid en gemak, en het is een vliegwiel om te komen tot actie. “We zien dat het onderwerp leeft onder de binnenstadbewoners”, aldus Berend Julsing. We merken het aan gespreken aan de deur, maar nu ook zeker vanavond. De opkomst is uitermate groot. Tweederde van de aanwezigen hebben hun belangstelling getoond voor verdere actie. We gaan in ieder geval van start met vloerisolatie, maar belangstellenden kunnen ook hun andere voorkeuren aangeven. We bereiden dus nu ook een andere isolatieactie voor op basis van de grootste interesse”.

Tijdens de avond kwam ook Arnold Strijker als onafhankelijke isolatie-expert aan het woord. Hij liet alle vormen van isolatie de revue passeren. De binnenstadbewoners konden al hun persoonlijke vragen kwijt. Hoe werkt de warmtemeter om energielekken op te sporen, wat te doen als je huis op zand staat, zijn dakpannen met geïntegreerde zonnecellen al een succes, welke mogelijkheden tot subsidie zijn er. Vanuit de zaal kwam mede de oproep aan de werkgroep om gezamenlijk iets te doen aan de zware wet- en regelgeving voor rijksmonumenten.

Foto's 14
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring
Belangstelling voor activiteiten van Werkgroep Binnenstad Duurzaam - Foto: Arie Mekkring
Foto: Arie Mekkring