DeltaWonen presenteert scores Aedes Benchmark 2019

Foto van auteur

Door Redactie

Zwolle – De beoordeling van deltaWonen door de Aedes Benchmark 2019 is vrijdag 21 november bekendgemaakt. In deze Benchmark worden prestaties van woningcorporaties landelijk met elkaar vergeleken.

Op het gebied van duurzaamheid en de bedrijfslasten behaalde de Zwolse woningcorporatie deltaWonen een A-score. Dit jaar was er een B-score op de onderdelen oordeel van huurders, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

De benchmark geeft inzicht in de prestaties ten opzichte van andere woningcorporaties. Er wordt vergeleken op basis van vijf prestatievelden: Huurdersoordeel (B), Bedrijfslasten (A), Duurzaamheid (A), Onderhoud & verbetering (B) en Beschikbaarheid & betaalbaarheid (B).

Evert Leideman: “We scoren ook dit jaar een B op het oordeel van onze huurders. Maar met de positieve kanttekening dat we dit jaar binnen dit onderdeel een A scoren op het oordeel van huurders met een reparatieverzoek. Dit was vorig jaar nog een B. Het laat zien dat onze focus op deze dienstverlening naar onze huurders toe, heeft gewerkt. Onze klanten staan voorop bij alles wat we doen. Met hun input stellen we onze ambities voor klanttevredenheid. Als we die ambities niet halen, kijken we kritisch naar onze eigen processen. Maar gaan we ook graag met onze klanten in gesprek over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Ook geven de resultaten van klantmetingen belangrijke input. DeltaWonen gaat het komende jaar kijken hoe klantonderzoeken nog meer verbeterpunten op kunnen leveren. En hoe de klant uiteindelijk het resultaat hiervan merkt.”

De Benchmark laat zien dat deltaWonen het goed doet op de gebieden duurzaamheid en bedrijfslasten. De gemiddelde bedrijfslasten per verhuureenheid komen uit op € 649. Dat is ruim lager dan het landelijke gemiddelde van € 785.

Evert Leideman: “Bij ons is iedereen welkom voor een goede en betaalbare woning. Onlangs voerden we met onze collega-corporaties nog actie voor de wooncrisis; er is nog altijd druk op markt van sociale huurwoningen. Daarom blijven we investeren in de bouw van huurwoningen om aan die vraag te voldoen. Hoewel dat best lastig is, met een toenemende vraag, stijgende bouwkosten en wanneer de bouw wordt geremd door allerlei ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek. We willen wel graag een belangrijke steen bijdragen aan het reduceren van CO2 uitstoot. Daarom gaan we verder met het verduurzamen van 70% van ons bezit.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)