Primeur voor betere zorg oudere COPD-patiënt

Foto van auteur

Zwolle – De Isala klinieken en het verpleeg- en reactiveringscentrum Weezenlanden van IJsselheem voeren als eersten in Nederland een experiment uit met als doel de kwaliteit van leven voor de longpatiënt te verbeteren en de zorgconsumptie te verminderen.

Een samenwerkingstraject tussen Isala-longartsen en het reactiveringscentrum heeft ertoe geleid dat oudere longpatiënten sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen om vervolgens te revalideren in een gespecialiseerde omgeving. Voorheen mocht een COPD-patiënt met verergerde benauwdheid na een gemiddelde ziekenhuisopnameduur van 11 dagen direct naar huis. Maar in de praktijk leidde dit veelal tot herhaling van ziekenhuisopname omdat de patiënt het thuis nog niet redde.

Gerichte behandeling

In het experiment wordt de relatief dure ziekenhuisopname met 6 dagen bekort. Daar tegenover staat dat de cliënt aansluitend aan de ziekenhuisopname een langere en meer gerichte behandeling krijgt op de gespecialiseerde afdeling Diezerpoort gedurende twee weken. Deze wordt opgevolgd met nabehandeling op de afdeling dagbehandeling Gasthuisplein. Bewegen is onder andere een zeer belangrijke behandeloptie bij cliënten met COPD.

Met de nieuwe werkwijze kan de patiënt gerichter en rustiger revalideren in een huiselijke omgeving. Ook worden de patiënt en diens familie beter voorbereid op de thuissituatie. Doel hiervan is herhaling van ziekenhuisopname te voorkomen of uit te stellen.

Ketenzorg

Dit COPD-project is een goed voorbeeld van ketenzorg. Het project wordt getrokken door longarts Jan Willem van den Berg en Angelique van Betten, sectormanager Behandeling van de Weezenlanden. De financiën om dit project uit te voeren zijn vanuit het Zorgvernieuwingfonds beschikbaar gesteld.

Gedurende een half jaar zullen 15 oudere COPD patiënten aan dit traject deelnemen, waarna evaluatie volgt. Onderzocht wordt of het nieuwe traject (5 dagen ziekenhuisopname-14 dagen opname reactivering-14 dagen dagbehandeling) daadwerkelijk een betere kwaliteit van leven oplevert en een verminderde zorgconsumptie.Met dit voorbeeld van ketenzorg wordt de nauwe samenwerking tussen de Isala klinieken en IJsselheem (voorheen Isala Ouderenzorg) gecontinueerd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)