Gemeente Zwolle bekrachtigt duurzaam ondernemen

Foto van auteur

Zwolle –  De gemeente Zwolle streeft al enige jaren een duurzame bedrijfsvoering na voor de gemeentelijke organisatie. Zwolle heeft echter de ambitie duurzaamheid ook te stimuleren bij de partners en leveranciers. Op donderdag 12 juni wordt hierin een belangrijke stap gezet door de ondertekening van een convenant tussen de gemeente Zwolle en Forestry Stewardship Council (FSC).

Met het ondertekenen van het convenant Duurzaam Ondernemen neemt de gemeente Zwolle de inspanningsverplichting op zich om in al haar projecten, nieuwbouw en renovatie, in de openbare ruimte zoveel mogelijk FSC-of PEFC-hout toe te passen. Zwolle kan het convenant zonder meer ondertekenen, omdat zij al aan deze voorwaarde voldoet. Het uitsluitend gebruiken van FSC-hout sluit aan bij het akkoord dat de VNG recent heeft afgesloten met VROM om in 2010 voor tenminste 75% duurzaam in te kopen. De gemeente Zwolle heeft vervolgens besloten voor 100% duurzaam in te willen kopen.

Partners die bij projecten van de gemeente Zwolle betrokken zijn, worden gevraagd zich met een convenant of via besteksbepalingen aan de uitvoering van de inspanningsverplichting te verbinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als speelvoorzieningen, constructiewerken in parken, boompalen, beschoeiing van beken en bankjes. 

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.