Provincie Overijssel ondertekent Schone Lucht Akkoord met Rijk

Foto van auteur

Zwolle – Gedeputeerde Tijs de Bree heeft vanmiddag namens de provincie Overijssel het nationale Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het akkoord staan afspraken om de luchtkwaliteit te verbeteren, en daarmee op nationaal niveau te komen tot 50% minder ziekte door luchtvervuiling in 2030.

Tijs de Bree: “Het Schone Lucht Akkoord past goed bij de ambities in het coalitieakkoord Bouwen aan Overijssel, en de activiteiten die de provincie al verricht op gebied van energietransitie, stikstof en klimaat. Hierbij staat gezondheidswinst voor onze inwoners centraal in onze beleidsvoorstellen.”

De ondertekenaars van het akkoord spreken af om samen stappen te zetten om bijvoorbeeld schoner vervoer, schonere bedrijven en minder uitstoot door de landbouw mogelijk te maken. Het akkoord bestaat uit diverse maatregelen die bijdragen aan de luchtkwaliteit.

Een concreet voorbeeld van een project in Overijssel dat bijdraagt aan schone lucht is de aanbesteding van het stads- en streekvervoer, waarbij op grote schaal elektrische bussen worden ingezet. Daarnaast onderzoekt de provincie of er een pilot kan komen waarbij agrariërs real-time kunnen zien welke stoffen ze uitstoten, en wordt verkend of de provincie kan aanhaken bij een project in Zwolle, waarbij burgers de luchtkwaliteit meten met sensoren.

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen ondertekende het akkoord namens het Rijk: “Dit Schone Lucht Akkoord gaat over een gezonde toekomst. Onze lucht kan en moet veel schoner. Als een op de vijf kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen. We kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, provincies en alle sectoren – van industrie tot huishoudens – gaan we zorgen voor die schonere lucht.” De minister stelt de komende vier jaar 50 miljoen euro beschikbaar. Deelnemers aan het akkoord kunnen vanuit deze middelen cofinanciering aanvragen voor hun projecten. Ook andere provincies en de grote(re) gemeenten ondertekenden het akkoord.

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Overijssel voldoet aan de Europese normen voor schone lucht, maar wij hebben de ambitie om een stap verder te zetten. Het gaat immers om gezondheidswinst voor onze inwoners. Omdat de helft van de luchtverontreiniging afkomstig is van bronnen buiten de provincie, is het voor de hand liggend en ook noodzakelijk om met andere provincies, gemeenten en het Rijk hiertoe verdergaand samen te werken.”