Isala klinieken ontvangen internationale accreditatie

Foto van auteur

Zwolle – Met het in ontvangst nemen van het JACIE-certificaat is de internationale erkenning van de Isala klinieken als  stamceltransplantatiecentrum een feit. Goed nieuws voor patiënten met
leukemie, lymfklierkanker of de ziekte van Kahler, die na chemotherapie in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie. Deze ingewikkelde behandeling kan ook in het Zwolse ziekenhuis worden uitgevoerd, waardoor patiënten niet meer afhankelijk zijn van de academische ziekenhuizen elders in het land, waarvan er momenteel vier geaccrediteerd zijn. Daarmee vermindert de reistijdbelasting voor patiënten en familie aanzienlijk bij langdurige opnames en controles. Bovendien staat de accreditatie voor kwalitatief goede en veilige zorg.

Afdelingsoverschrijdend
De accreditatie is van belang omdat de Isala klinieken daarmee de vergunning behouden als transplantatiecentrum. Bijzonder van deze erkenning is dat deze geldt voor meerdere afdelingen die
betrokken zijn bij het proces; de polikliniek, de verpleegafdelingen en het laboratorium. Voor al deze afdelingen zijn de protocollen op orde en de verantwoordelijkheden duidelijk beschreven, waardoor de
aansluiting tussen de diverse afdelingen nog soepeler verloopt. Daarmee voldoen de betrokken afdelingen aan de normen voor de behandeling van de patiënt, het afnemen van stamcellen en het verwerken van stamcellen. De normen zijn niet alleen gericht op de medische behandeling van de
patiënt, maar ook op aspecten als voorlichting en overdracht van de patiënt. Het ministerie van VWS stelt deze accreditatie als voorwaarde voor het verlenen van de vergunning.

Uitwisseling van materialen
De JACIE-accreditatie betekent ook dat de Isala klinieken werken volgens internationale richtlijnen. De transplantaten van het Zwolse ziekenhuis zijn daarmee internationaal erkend, waardoor er uitwisseling
mag plaatsvinden van materiaal tussen het centrum in Zwolle en andere centra in Nederland en in het buitenland. Materiaal dat in een ander centrum is afgenomen, mag dus in het Zwolse
transplantatiecentrum worden toegediend bij de patiënt, en andersom.
De accreditatie voor stamceltransplantatie wordt toebedeeld door de internationaal erkende organisatie JACIE (www.jacie.org). Primair doel van deze organisatie is het bevorderen van een hoge kwaliteit in de patiëntenzorg en van prestaties in laboratoria die stamcellen verzamelen en verwerken.