Rioolwaterzuiveringinstallaties werken beter

Foto van auteur

Zwolle –  De rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Groot Salland functioneren beter dan enkele jaren geleden. Dat is de uitkomst van de ‘Bedrijfsvergelijking Zuiveringenbeheer’ waarmee de zuiveringsresultaten van de Nederlandse waterschappen worden getoetst. 

De waterschappen in Nederland zijn beoordeeld op het functioneren van de installaties, de financiën, het milieu, innovatie en klantgerichtheid. Ook heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid van de klanten en relaties. Met de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer willen de waterschappen laten zien wat de prestaties zijn op het gebied van transport en zuiveren van afvalwater en het verwerken van zuiveringslib. Daarnaast dient het als instrument om de bedrijfsvoering te verbeteren.


RWZI Zwolle


Effluent is gezuiverd afvalwater dat op oppervlaktewater geloosd wordt…

Beoordeling prestatie

Op veel onderdelen, zoals financiën en milieu, heeft Groot Salland een gemiddelde score bereikt. De goede samenwerking met gemeenten om te komen tot een optimale inrichting van de afvalwaterketen (van riolering, via transport tot zuivering) scoort hoog, levert een maatschappelijk voordeel op en is kenmerkend voor Groot Salland.  

Het functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) is aanzienlijk verbeterd. Op een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering ‘Voldoen aan de lozingseisen’ behoort Groot Salland tot de best presterende waterschappen. Hiermee ligt het waterschap ruim boven het landelijk gemiddelde. Het waterschap verwacht een verdere verbetering na de geplande uitbreiding van de rwzi’s in Kampen en Zwolle. De verwijdering van stikstof en fosfaat voldoet aan de wettelijke eisen. Met name investeringen in hydraulische uitbreiding (meer water kunnen ontvangen en verwerken op de zuivering) en biologische uitbreiding (grotere zuiveringscapaciteit) hebben bijgedragen aan het verbeteren van de zuiveringsprestaties.   

 

De beoordeling op milieugebied levert een bovengemiddelde plaats op. Met de vernieuwing van verouderde warmtekrachtinstallaties en beluchtingsystemen op enkele rioolwaterzuiveringen wordt gewerkt aan verdere verbetering op dit onderdeel.  

 

Ook op het terrein van technologische innovatie zit Groot Salland niet stil. Op dit moment voert het waterschap enkele innovatieve onderzoeksprojecten uit, zoals de speciale behandeling van ziekenhuisafvalwater (project ‘SLIK’) en het verdergaand zuiveren van afvalwater met een nieuwe zuiveringstechniek. Beide projecten zijn landelijk toonaangevend. Het project SLIK wordt ook internationaal op de voet gevolgd. 

Voor het eerst was een klanttevredenheidsonderzoek onderdeel van de bedrijfsvergelijking. Uit het onderzoek dat door TNS-NIPO werd uitgevoerd, blijkt dat de klanten en relaties van Groot Salland meer tevreden zijn dan vier jaar geleden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)