SWZ ontvangt geen subsidie voor verbouwing DOAS

Foto van auteur

Zwolle –  Woningstichting SWZ ontvangt geen anderhalf miljoen euro subsidie voor de verbouwing van Culturele broedplaats DOAS. SWZ had deze subsidie aangevraagd bij de directie van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Deze heeft vandaag bekend gemaakt dat zij 30 miljoen euro aan beschikkingen uitreikt aan eigenaren of vertegenwoordigers van 20 rijksmonumenten. De reden waarom SWZ de subsidie niet ontvangt is op het moment van het schrijven van dit bericht nog niet bekend.

SWZ maakt zich zorgen over de voortgang van het project. Maar de woningstichting hoopt nog steeds op een goede afloop. Zo zijn er ook subsidies aangevraagd bij de gemeente en Provincie. De totale verbouwing van het rijksmonument is beraamd op 10 miljoen. SWZ is bereid 7 miljoen te investeren waarvan 1,5 miljoen onrendabel. De overige 3 miljoen moet uit fondsen en subsidies komen. De subsidie die komt te vervallen was goed voor 1,5 miljoen euro. Lukt dit niet dan zal SWZ zich moeten beraden op het plan. Er zal dan gekeken worden samen met de gemeente en DOAS naar het woningprogramma en versobering van het gebouw. Wanneer dat niet haalbaar is, dan zal in het ergste geval de woningstichting het hele plan afblazen. Dat hierdoor vertraging ontstaat is onvermijdelijk.

Bij het berekenen van alle kosten is uitgegaan van atelierruimten op de begane grond en deels op de eerste verdieping, en 35 zogenoemde lofts in de rest van het gebouw. Deze vallen onder de huursubsidiegrens.

SWZ wil het gehele gebouw restaureren. Dit gebeurt met behoud van en waardering voor het huidige gebouw. SWZ doet dat in nauw overleg met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente, de RACM, DOAS en de omwonenden. Bij het (ver)bouwen streeft SWZ ernaar om duurzame materialen en energiebronnen toe te passen.

DOAS is voor SWZ een goede gesprekspartner wat betreft de wensen en eisen van de kunstenaars. De Culturele Broedplaats biedt de mogelijkheid om diverse disciplines elkaar te laten versterken. De kunst is zeer divers en hier moeten de ateliers op afgestemd worden. Te denken valt aan schilderkunst / tekenkunst, meubelwerkplaatsen / houtbewerking, beeldhouwen/ruimtelijke vormgeving, metaal & smederij, automobielverduurzaming, grafische vormgeving, theater en muziek, architectuur & vormgeving en fotografie.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)