SP haalt ruim 220 handtekeningen op voor beter busvervoer Werkeren en bushalte ‘t Hoge Huis

Foto van auteur

Foto: SP Zwolle

Zwolle – Bewoners van ‘t Hoge Huis in de Zwolse wijk Stadshagen zijn samen met de SP een provinciaal burgerinitiatief (“Agenderingsverzoek”) begonnen om het busvervoer in de buurt Werkeren te verbeteren en de bushalte, die tot voor kort voor ‘t Hoge Huis stond, terug te krijgen. Ruim 20 SP’ers uit de regio gingen zaterdag 8 februari in het kader van ‘Superzaterdag’ langs de deuren in Werkeren om ondersteuningsverklaringen op te halen. Er werden in korte tijd ruim 220 van de benodigde 400 steunbetuigingen opgehaald.

Bewoners van ‘t Hoge Huis in de Zwolse wijk Stadshagen voeren al maanden samen met de SP actie om de bushalte voor hun deur terug te krijgen. Ook heeft de SP regelmatig aangedrongen op een oplossing in de Zwolse gemeenteraad. Bewoners gesteund door de SP zijn nu een provinciaal burgerinitiatief begonnen om het busvervoer in Werkeren te verbeteren en de bushalte voor ‘t Hoge Huis terug te krijgen. Wanneer dit ondersteund wordt door mininimaal 400 inwoners van Overijssel van 16 jaar of ouder komt dit op de agenda van de Provinciale Staten. De Provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

Zwolse fractievoorzitter Brammert Geerling:”Met onze eerdere acties hebben we de problemen van ‘t Hoge Huis op de kaart gezet bij de bestuurders op zowel het gemeente- als het provinciehuis. Daarmee is er helaas nog geen oplossing, dus voeren we nu de druk op. De SP Statenfractie is hier nauw bij betrokken dus kunnen wij natuurlijk ook proberen dit direct te agenderen, maar op deze manier helpen we de mensen het zelf op de agenda te zetten zodat het provinciehuis er niet meer omheen kan. Dat er veel kan en moet verbeteren in het busvervoer in de wijk blijkt wel uit de massale steun en vele reacties die wij hebben gekregen. Met de groei van Stadshagen is de bezuinigingsdrift van het Provinciehuis op het gebied van het busvervoer echt niet langer houdbaar. Er moet nodig geïnvesteerd worden in beter uitgebreider busvervoer om de wijk beter bereikbaar te maken, specifiek natuurlijk ook voor ouderen.”

De SP gaat de komende weken regelmatig steunbetuigingen ophalen in Stadshagen.Op een later moment wordt het initiatief officieel aangeboden en op de agenda van de Provinciale Staten gezet. Het is de eerste keer dat van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt inwoners iets op de provinciale agenda te laten zetten.