Mogelijk nieuwe coffeeshop aan Rodeleeuwsteeg 4

Foto van auteur

Door Redactie

Cannabis
Foto: Stockfoto

Zwolle – Er komt mogelijk een coffeeshop in de Rodeleeuwsteeg 4. De burgemeester is voornemens de aanvrager een beschikking voor dit adres te gunnen.

Nadat coffeeshop het Binnenhof op 1 september 2019 haar deuren sloot kwam er in Zwolle een gedoogbeschikking voor een coffeeshop vrij. Op de oproep om een aanvraag voor een gedoogbeschikking in te dienen, zijn 15 aanvragen ontvankelijk verklaard. De aanvrager voor de Rodeleeuwsteeg heeft op basis van zijn plan de beste beoordeling gekregen.

In mei 2019 stelde de gemeenteraad de uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshop- beleid vast. De burgemeester heeft deze uitgangspunten vervolgens verwerkt in de beleidsregel Coffeeshopbeleid gemeente Zwolle 2019. Dit beleid is afgelopen juli vastgesteld. In dit nieuwe beleid is de wachtlijst afgeschaft en vervangen door een openbare inschrijving. Om in aanmerking te komen voor de beschikking moet de aanvrager voldoen aan een aantal nieuwe regels waaronder het indienen van een uitgebreid bedrijfs- en omgevingsplan.

Op maandag 21 oktober is een oproep geplaatst om een aanvraag voor een gedoogbeschikking in te dienen. De termijn liep van dinsdag 22 oktober tot en met 3 december 2019. De aanvragers moesten een bedrijfsplan, plannen voor preventie verslaving, openbare orde en leefbaarheid en verkeer en parkeren aanleveren. Ook moest de beoogde locatie voldoen aan de eisen van het nieuwe beleid.

De ingediende plannen zijn vervolgens zorgvuldig beoordeeld door de gemeente. De aanvrager voor de locatie Rodeleeuwsteeg heeft de beste beoordeling gekregen. Daarom heeft de burgemeester het voornemen om hiervoor een beschikking te gunnen.

De omwonenden zijn per brief over dit voornemen geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 4 maart aanstaande in het Stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst gaat de gemeente met aanwezigen in gesprek over dit voornemen en wat dit betekent voor de leefomgeving. Ook presenteert de aanvrager zijn plan en welke maatregelen hij neemt om de coffeeshop zo goed mogelijk in de straat in te passen. Ook legt de gemeente uit hoe het vervolg er uit ziet.

Daarnaast hebben de veertien andere aanvragers gedurende 20 kalenderdagen (stand still-periode) de gelegenheid om de gunningsbeslissing te beoordelen en in beroep te gaan.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)