PvdA en D66 kritisch op verlenen vergunning biomassacentrale

Foto van auteur

Resthout
Foto: Pixabay

Zwolle – De PvdA en D66 zijn verbaasd dat er toch nog zo snel een vergunning is verleend voor de bouw van een biomassacentrale aan de Rieteweg. Dit ondanks de begripvolle woorden van de wethouder eind november, op de toen door PvdA en D66 geuite zorgen over de mogelijke overlast en de daadwerkelijke duurzaamheid van biomassacentrales.

“De wethouder zei terughoudend te zullen zijn met het verlenen van een dergelijke vergunning en het PBL-rapport en bijbehorende SER advies wilde afwachten, om de discussie te voeren over een heroverweging van biomassa als transitiebron, samen met de raad. Ook zou het college bij nieuwe initiatieven aangeven biomassa te heroverwegen.”

Nu er toch een omgevingsvergunning is verleend zijn PvdA en D66 erg benieuwd hoe het overleg tussen de gemeente en de initiatiefnemer aan de Rieteweg is verlopen. PvdA-er Mart oude Egbrink: “Ik wil graag weten of het college in goed overleg met de initiatiefnemer geprobeerd heeft de vergunningverlening uit te stellen tot na het PBL-rapport.” D66-er David Hof kan zich hier volledig bij aansluiten: “En als dat niet zo is, waarom dan niet? Het college heeft immers gesteld zich terughoudend op te stellen.” Beide partijen geven aan ook graag het debat te voeren over de toekomst van biomassa en zijn benieuwd wat de opvattingen van het college zijn na publicatie van het PBL-rapport.

Het college heeft zes weken om de vragen te beantwoorden. Aangezien dat overeenkomt met de periode die nog resteert voor publicatie van het PBL-rapport zien PvdA en D66 daarna graag in april nog het debat plaatsvinden over biomassa.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)