Inzending sluit voor scriptieprijs Windesheim

Foto van auteur

Zwolle – Wie levert de beste ‘proeve van bekwaamdheid’? Tot nu toe dingen 12 studenten van Windesheim met hun afstudeerwerk mee naar de jaarlijkse scriptieprijs van de hogeschool. De prijs draagt de naam van Annette Roeters, die afgelopen winter Windesheim verliet om inspecteur-generaal te worden voor het Onderwijs. De uitreiking is op 16 oktober.

Na vandaag kunnen alleen studenten die in augustus 2008 afstuderen, hun scriptie nog indienen. De voorlopige oogst na het verstrijken van de eerste deadline bevat: 2 scripties in het thema Ondernemerschap, 3 scripties in het thema Technologie en 2 scripties in het thema Zorg en Welzijn.

Prominenten

De komende weken buigt een deskundige jury zich over de inzendingen. Voorzitter is Annette Roeters zelf. De jury telt prominente leden uit Zwolle, zoals onderwijswethouder Martin Knol, hoofdredacteur Alex Engbers van dagblad De Stentor, Henk Meuleman, directeur van de GIBO Groep en Frits Smit, directeur van de KvK Oost Nederland. Eind september wordt bekend welke vier inzendingen de jury nomineert voor de Annette Roetersprijs 2008. Op 16 oktober reikt Roeters de prijs uit aan de winnaar, tijdens een feestelijke bijeenkomst met genomineerden en betrokkenen.

De beste scriptie

Jaarlijks studeren bij Windesheim zo’n 2500 studenten af, en doorgaans doen ze dat met een scriptie. Het beste en meest innovatieve afstudeerwerk wordt beloond met een kunstwerk, 1.250 euro en publicatie van de scriptie. De Annette Roetersprijs wordt gesponsord door de Vereniging VU-Windesheim.

Studenten van Windesheim komen in aanmerking voor nominatie als hun scriptie uit het lopende collegejaar dateert, origineel en innovatief is en beoordeeld is met minstens het cijfer 9. Bovendien moet de scriptie, op basis van goed onderzoek, resultaten en aanbevelingen opleveren voor de beroepspraktijk.

Nomineren

Studenten die in augustus afstuderen, kunnen hun scriptie nog tot 1 september indienen. De directeur van de opleiding moet de scriptie aanbevelen voor nominatie. Deze aanbeveling moet samen met de scriptie in tweevoud én digitaal, voorzien van NAW-gegevens worden ingediend bij het secretariaat van de jury: Martine Hilgenkamp, kamer F120, mwr.hilgenkamp@windesheim.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)