GroenLinks en ChristenUnie roepen op om biomassa aan banden te leggen

Foto van auteur

Resthout
Foto: Pixabay

Zwolle – Vooruitlopend op resultaten van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen GroenLinks en de ChristenUnie dat het college zich alvast uitspreekt om de aanbevelingen ten aanzien van biomassa die PBL gaat doen, over te nemen. De Zwolse raadsfracties hebben hiertoe een motie ingediend over biomassacentrales.

Recent is er een vergunning verleend voor de bouw van een biomassacentrale voor het bedrijf Sensus. De vergunningsaanvraag voldoet aan alle nu geldende kaders en normen. Maar het is mogelijk dat die normen op termijn gaan veranderen. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert van GroenLinks zegt daarover: ‘Omdat op dit moment het Planbureau voor de Leefomgeving nog onderzoek doet naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen wij eigenlijk nu al een uitspraak van het college dat nieuwe initiatiefnemers getoetst gaan worden aan de aanbevelingen uit het PBL-onderzoek. Voor ons staan het behalen van onze doelen in de omslag naar schone energie voorop, maar dat moet dan wel echt met schone energie vanuit echt duurzame bronnen’.

De partijen vragen om als het PBL rapport uit is, het Zwolse energiebeleid en bijbehorende kaders, aan te passen op de aanbevelingen. Ze willen dat er bovendien gecontroleerd gaat worden op de herkomst van de biomassa.

Raadslid Ruben van de Belt van de ChristenUnie geeft aan: ‘In het proces rondom de Rieteweg is de communicatie richting omwonenden niet goed op gang gekomen. In ons energiebeleid hebben we over die communicatie richting omwonenden bij bijvoorbeeld zonneparken en windmolens wel goede afspraken, maar die golden tot nu toe niet voor biomassacentrales. Dat moet anders en beter. We merken bovendien dat omwonenden zich nu zorgen maken over de uitstoot van de centrale. Wij willen dat het college inzet op betere afvang van CO2 en fijnstof door de ontwikkelaar’.

De verwachting is dat het Planbureau voor de Leefomgeving in april met de nieuwe aanbevelingen gaan komen. De raadsfracties van de VVD, Swollwacht en het CDA hebben zich inmiddels achter de motie geschaard.