Zwolle gaat waterbodems saneren

Foto van auteur

Gerard van Dooremolen (wethouder volkshuisvesting en milieu), Theo Rietkerk (gedeputeerde provincie Overijssel voor ruimte en milieu) en Sybe Schaap (dijkgraaf Waterschap Groot Salland) gaan samenwerken om de Zwolse waterbodems schoner te maken. Daarom hebben zij vrijdag 1 december 2006 een intentieovereenkomst getekend.

De drie partners geven met de intentieovereenkomst aan serieus aan de slag te gaan met het onderzoek en de sanering van waterbodems. Het gaat om de stadsgrachten, het Zwarte Water, het Almeloos Kanaal en de Nieuwe Vecht. Allereerst zullen de Thorbecke- en de Achtergracht aangepakt worden, naar verwachting in de tweede helft van 2007.

De gemeente Zwolle is belast met de uitvoering van het baggeronderhoud. Waterschap Groot Salland is de waterkwaliteitsbeheerder voor de regionale wateren. Voor de rijkswateren Zwolle-IJsselkanaal en het grootste deel van het Zwartewater is Rijkswaterstaat de kwaliteitsbeheerder. De kwaliteitsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van waterbodemsaneringen. De provincie Overijssel is voor de regionale wateren eindverantwoordelijk.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)