Scoutinggroep Indaba pakt clubgebouw aan

Foto van auteur

Zwolle –  Bij de Chr. Scoutingroep Indaba in Ittersum, begint de speelruimte en een hygiënische omgeving te knellen. De kinderen hebben binnen de huidige ruimte moeite om hun spel goed te spelen. De toiletten voldoen niet meer aan de gewenste hygiëne en de keuken is door ruimtegebrek en slijtage aan verbetering en vervanging toe.

Om dit aan te pakken heeft de scoutinggroep zelf besloten dit grondig aan te pakken, zodat ze de komende 20 jaar weer verder kunnen. Het huidige clubgebouw van Indaba staat er inmiddels ook alweer bijna 20 jaar. Alle voorzieningen dateren ook uit die periode. Door het intensieve gebruik treed natuurlijk de nodige slijtage op en vroeg of laat moet dat vervangen moet worden. Bij het inventariseren van de knelpunten is het bestuur niet over 1 nacht ijs gegaan. De diverse speltakken zijn gevraagd om hun visie op spelen met de kinderen in relatie tot het gebouw weer te geven. De suggesties zijn vervolgens gebundeld en samengevat in een rapport waarop de groep kon reflecteren.

De 3 belangrijkste zaken om aan te pakken:

  1. meer speelruimte in de lokalen
  2. verbetering van de toiletten
  3. vergroten en verbeteren van de keukenvoorziening.

Een bouwcommissie is in het leven geroepen die met deze uitkomst in de hand aan de slag gaat.

Om dit alles te bekostigen zijn er de afgelopen jaren reserveringen gemaakt, onder andere doordat de scouts éénmaal in de maand oud-papier in de wijken ophaalt. Dit geld is echter bij lange na niet genoeg. Diverse instanties benaderen om ons te steunen in de vorm van goederen en financiële middelen.

Het Deltion College is de eerste die een gift heeft gedoneerd.

“Komt u straks rustig eens kijken naar de nieuwe ontwikkelingen? Misschien hebt u ideeën om delen te bekostigen via relaties, fondsen etc. We houden ons van harte aanbevolen. “, zegt de heer Siep van der Veen (voorzitter)

Scouts staan er om bekend om ook zelf de handen uit de mouwen te steken, zowel letterlijk als figuurlijk. Een eerste activiteit is het organiseren van de rommelmarkt.

“Deze houden we op zaterdag 6 september tussen 11 en 3 uur, bij ons clubgebouw aan de Thorbeckelaan” De coördinatie is o.a. in handen van Marlies Tijms. “We nodigen iedereen van harte uit om te kijken naar ons gebouw, maar natuurlijk ook of er iets geschikts te vinden is op de rommelmarkt.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)