D66 Deventer en Zwolle: ‘Geef duidelijkheid over noodverordening’

Foto van auteur

Zwolle – De Gemeenteraadsfracties van D66 Deventer en Zwolle stellen beiden schriftelijke vragen aan hun de colleges over een aantal onduidelijkheden in de huidige noodverordening die tot verwarring bij inwoners leiden. Volgens de fracties schuren de noodverordening daarnaast door de duur, intensiteit en proportionaliteit met grondrechten.

De fracties zien tevens knelpunten in het handhaafbeleid. Er wordt door de politie niet eenduidig opgetreden en inwoners van verschillende steden, zelfs binnen de zelfde veiligheidsregio, krijgen een andere uitleg van wat wel en niet mag als je samen naar buiten gaat. Sonja Paauw van D66 Zwolle vond met Koningsdag de kaders om binnen te handhaven niet duidelijk. “Ik zag met het mooie weer veel mensen in de parken en langs het water op kleedjes dicht bij elkaar. De handhavers waren wel in de buurt, maar spraken mensen niet aan. Hierdoor is niet duidelijk wat nu wel en niet toegestaan is”, aldus Paauw.

Door de duur van deze maatregelen alsmede de verwarrende opvattingen over de inhoud ervan, voorzien de fracties op den duur grote problemen omtrent de handhaving van de verordeningen. Ook onder studenten bestaat onrust vertellen Tjoek Korenromp en Jan Schuring van D66 Deventer: “Studenten leven als huishouden samen, maar zodra ze samen de deur uitgaan gelden er voor hen andere regels dan voor gezinnen. Vanuit het oogpunt van besmettingsrisico’s is het natuurlijk onzin om hier onderscheid in te maken”, aldus Korenromp.

Jan Schuring haalt aan dat het steeds moeilijker zal worden om te handhaven: “Je ziet dat de roep om verlichting van de maatregelen luider wordt. Een niet eenduidig beleid en een onduidelijke termijn werken in de hand dat mensen minder bereid zijn zich aan de regels te houden, dan ben ik bang dat het na verloop van tijd niet meer te handhaven valt”, aldus Schuring.