Hoop op terugkeer kievitsbloem langs de IJssel bij Zwolle

Foto van auteur

Foto: Wim Eikelboom

Zwolle – Langs de IJssel bij Zwolle zijn kievitsbloemen gezaaid, in de hoop dat deze bijzondere plant zich gaat vestigen in de uiterwaarden. De zeldzame kievitsbloem hoort bij de IJsseldelta.

“Het is onze droom dat ook in Zwolle langs de IJssel de geblokte paarse voorjaarsbloemen weer weldadig pronken. Naar het schijnt was de kievitsbloem vroeger vrij algemeen te vinden langs de rivier”, vertelt mede-initiatiefnemer Wim Eikelboom van natuurwerkgroep A Rocha Zwolle. Kievitsbloemen komen voor op oeverlanden langs de Overijsselse Vecht, een aantal Zwolse weteringen en het Zwarte Water. Ook groeit de kievitsbloem in de Scherenwelle langs de IJssel bij Wilsum.

Met vrijwilligers van A Rocha Zwolle is zadenrijk maaisel uitgestrooid in de natuurgraslanden van de Schellerwaarden. Het maaisel is afkomstig van terreinen van Landschap Overijssel met veel kievitsbloemen.

Eikelboom: “We kregen een grote hooibaal vol zaden kado van Landschap Overijssel. En we kijken verwachtingsvol of dit aanslaat. Daarvoor heb je trouwens wel geduld nodig, want de kievitsbloem is een bolgewas. De zaden hebben jaren tijd nodig om tot wasdom en bloei te komen.”

Kievitsbloemen stellen hoge eisen aan de plek waar ze groeien. Ze geven de voorkeur aan kleiige zavelgronden in de benedenloop van rivieren. Europees gezien zijn kievitsbloemen ook vrij zeldzaam. Ze komen met name voor langs de oevers in de monding van de Loire in Frankrijk en op een paar plekken in Zweden.

Foto's 2
Hoop op terugkeer kievitsbloem langs de IJssel bij Zwolle - Foto: Wim Eikelboom
Foto: Wim Eikelboom
Hoop op terugkeer kievitsbloem langs de IJssel bij Zwolle - Foto: Wim Eikelboom
Foto: Wim Eikelboom

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)