GCO Zwolle neemt moeilijk besluit over carnavalsseizoen 2020-2021

Foto van auteur

Carnaval 2020
Foto: Arjen van der Zee

Zwolle – Het nieuwe seizoen is begonnen. Nou ja,….op papier dan. Vooralsnog zitten wij nog steeds in ongekende tijden door COVID-19. Dit heeft zeker impact op ons carnavalsseizoen 2020-2021. Inmiddels heeft u al wat berichten gelezen in de media. Maar wat gaat er in Sassendonk (Zwolle) gebeuren?

Dinsdagavond zijn de Zwolse carnavalsverenigingen en de Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ) bij elkaar geweest in het gemeenschappelijk carnavalsoverleg (GCO). Hierbij zijn zij gezamenlijk tot de een aantal besluiten gekomen. De besluiten lees je hieronder:

Besluiten carnavalsseizoen 2020-2021
• Er zal geen optocht zijn tijdens het grote carnaval. Op basis van de huidige kennis en maatregelingen gecombineerd met de noodzakelijke tijd qua voorbereidingen is het organiseren van een Sassendonkse optocht niet haalbaar.
• Er worden geen nieuwe hoogheden gekozen dit seizoen, dus ook geen nieuwe Stadsprins en Jeugd Stadsprins. Alle huidige hoogheden gaan nog een seizoen door. Uniek in de (straks) 64-jarige geschiedenis van het Zwolse carnaval. Voor de jeugd zullen wij een dispensatieregeling ontwerpen, zodat de jeugd die dit seizoen graag de functie had willen bekleden niet de kans ontnomen wordt door hun leeftijd.
• Dit betekent ook dat er geen zittingsavonden en -middagen zullen zijn met abdicatie en opkomst nieuwe hoogheden en adjudanten bij de diverse carnavalsverenigingen. Alleen CV de Pepperbussies zal (intern) hun abdicatie van hun Hoogheden en Adjudanten organiseren.
• Alle officiële activiteiten van de carnavalsverenigingen in het voorseizoen tot januari worden geannuleerd.

De gemeente Zwolle heeft actief meegedacht en stelt zich zeer coöperatief op om te kijken naar wat kan er wel. Hierbij is het voor ons allemaal belangrijk dat het verantwoord moet zijn om iets te organiseren. Zo wil een ieder geen (onnodige) gezondheidsrisico’s lopen en moeten alternatieven (financieel) rendabel zijn voor alle betrokkenen. Daarom is het van belang dat iedereen zich strikt houden aan de landelijke RIVM-richtlijnen en de lokale maatregelen vanuit de Veiligheidsregio IJsselland en de gemeente Zwolle. Zolang de 1,5 meter maatregel ook buiten van toepassing is zien de verenigingen tot hun spijt geen mogelijkheden om (buiten) activiteiten te organiseren.

In januari komt de groep weer bij elkaar voor een om tijdens een nieuw CGO kijken welke maatregelingen op dat moment gelden en hoe de situatie rond COVID-19 is in Zwolle en de veiligheidsregio IJsselland. Tot die tijd zullen zij de ontwikkelingen nauw volgen. Indien noodzakelijk zullen zij eerder bij elkaar komen.