Parkeerbeleid besproken op wijkplatform Dieze West

Foto van auteur

Het wijkplatform van Dieze West vindt plaats op woensdag 13 december 2006 in het wijkcentrum Rembrandtien, aan de Rembrandtlaan 10. Alle wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat een aantal belangrijke onderwerpen. De stand van zaken rondom de wijkanalyse Diezerpoort wordt in de vergadering behandeld. De wijkanalyse Diezerpoort is besproken in de raadcommissie Bestuur op 30 oktober 2006. Afgesproken is dat in de wijkanalyse een overzicht van acties op korte en lange termijn wordt opgenomen. De wijkmanager geeft een toelichting op de vervolgstappen.

Daarnaast wordt de stand van zaken rondom de evaluatie van het parkeerbeleid besproken. De gemeente heeft het gefiscaliseerde parkeerbeleid geëvalueerd. Ook de bewonerswerkgroep is hierbij betrokken. De werkgroep geeft informatie over het onderwerp. De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)