SATL: Plan luchtruimherziening biedt géén oplossing voor laagvliegen

Foto van auteur

Zwolle / Lelystad – Woensdag publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de plannen voor luchtruimherindeling. De Minister zegt in het Algemeen Dagblad dat er nu aan een belangrijke voorwaarde kan worden voldaan: geen laagvliegroutes meer vanaf Lelystad Airport.

SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, vindt deze uitspraak van de minister net als de eerdere uitspraken hierover onjuist en misleidend: “De plannen bieden nog steeds geen enkele concrete oplossing en gezien de vrijblijvendheid wordt Schiphol juist alle ruimte gegeven voor het schadelijke laagvliegen over lange afstanden boven Nederland.”

SATL verenigt burgers van 21 belangengroepen uit Noord-, Oost-, Midden- en West-Nederland in de strijd tegen de voorgenomen schadelijke lage vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Stichting Red de Veluwe, aangesloten bij SATL, zegt: “Het artikel in het AD lijkt bedoeld om de coalitiepartijen te overtuigen om akkoord te gaan met Lelystad Airport. CDA, D66 en ChristenUnie willen van die laagvliegroutes af. Dat staat bijvoorbeeld in verkiezingsprogramma’s. De uitspraken van de minister is verkiezingsretoriek. De onderbouwing voor alle uitspraken ontbreekt. We laten de Kamerleden deze ochtend nog weten dat ze hier niet in moeten trappen.”

“Zó hoog dat je ze nauwelijks hoort,” zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. Minister van Nieuwenhuizen biedt geen inzage in cijfers, noch is er in de documentatie een onderbouwing te vinden, zo stelt SATL. “Ze vertelt wel alvast dat je de vliegtuigen nauwelijks hoort. Absoluut onjuist en hier is wederom sprake van het minachten van de honderdduizenden mensen en ondernemers onder de laagvliegroutes. In de plannen is geluidsoverlast boven de 1800 meter geen prioriteit en bij doorstijgen is sprake van een geluidsniveau tot wel 70 decibel, hetgeen enorme overlast met zich meebrengt.”

SATL: “Het is opmerkelijk dat de minister de focus legt op het zogenaamde oplossen van het laagvliegprobleem, terwijl aan een aantal belangrijke voorwaarden voor de opening van Lelystad Airport niet is voldaan. De luchthaven zou een overloop moeten zijn van Schiphol. Door Europese regels kan de minister dit niet waarmaken. Er is geen benodigde stikstofvergunning en vanwege frauduleuze praktijken van (top)ambtenaren, de directie van Schiphol en adviesbureaus heeft SATL bij het OM aangifte gedaan. Deze zaak is in behandeling.”

De Minister probeert met alle macht een opening van een nieuw vliegveld door te drukken gebaseerd op onjuiste argumenten, niet gebaseerd op de feiten, aldus SATL.

Meer informatie van SATL over de laagvliegroutes: https://www.satl-lelystad.nl/laagvliegroutes/