Zwolse transgender gemeenschap blij met erkenning en excuses overheid

Foto van auteur

Willemijn van Kempen: Aanklager Nederlandse Staat
Foto: Jasper Groen

Zwolle – Het jaar 2020 was niet alleen maar kommer en kwel, er waren uiteraard ook een behoorlijk aantal lichtpuntjes, en in sommige gevallen een behoorlijk lichtpunt. Zoals die voor de transgender gemeenschap.

Op maandag 30 november werd bekend dat de overheid haar excuses aan heeft geboden aan de transgender gemeenschap, voor het leed dat deze groep mensen is aangedaan. Dit vanwege de bijzondere en ingrijpende aard van de in de voormalige Transgenderwet gestelde voorwaarden voor het wijzigen van de geslachtsregistratie in de geboorteakte.

Het Transgendercollectief, een groep die bestaat uit verschillende transgender en intersekse personen, spande in 2019 een zaak aan tegen de Staat. Volgens het collectief was de wet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Waarvoor heeft de overheid nou haar excuses aangeboden?

In de oude Transgenderwet die tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 heeft bestaan staat dat;
“Iedere Nederlander die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de akte van geboorte en lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voor zover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan de rechtbank verzoeken wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte te gelasten, indien deze persoon als mannelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat zal zijn kinderen te verwekken, dan wel als vrouwelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat zal zijn kinderen te baren.”

Dus…..Tussen 1985 en 2014 moesten mensen die die hun geslachtsregistratie wilden wijzigen, eerst geslachtsaanpassende operaties en een onomkeerbare sterilisatie ondergaan. Volgens de verhalen, was het toentertijd bedoeld om te voorkomen dat mensen hun wettelijk geslacht lieten veranderen met als doel een ‘homo’ huwelijk te kunnen sluiten, en uit onderzoekt blijkt dat veel conservatieven het idee van een “zwangere man’ vreselijk vonden, hoe leg je dit uit aan je achterban, en daardoor ze sterilisatie eisten. Maar omdat het nu wettelijk mogelijk is een huwelijk te sluiten tussen mensen van het gelijke geslacht, is deze eis uiteraard volkomen nutteloos geworden.

Daarnaast zijn deze voorwaarden in strijd met fundamentele rechten van de mens, zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar deze voorwaarden, plaatsten transgender- en sommige intersekse personen voor een onmogelijke en nare keuze. Zij moesten ofwel ingrijpende operaties ondergaan, met als gevolg dat ze nooit kinderen konden krijgen, ofwel met een geslachtsregistratie door het leven gaan die niet paste bij hun genderidentiteit.

Men kan zich denk ik wel voorstellen dat deze wet heel ingrijpend is geweest in de verdere levensloop van veel mensen en veel leed heeft veroorzaakt. Het kabinet erkent ook dat de voormalige wet mensen het gevoel heeft gegeven van uitsluiting en afwijzing. Ook daarvoor maakt ze nu ook excuses. Daarnaast komt er ook een geldelijke vergoeding. Het gaat om € 5.000 per persoon. Wat betekent dit voor de mensen die het aangaat. Wij vroegen een aantal Zwolse transgender personen om hun reactie.

Eus:
Het is een stap in de goede richting. De hoogte van het bedrag ( 5000 euro) geeft aan dat de overheid ziet dat ze fout zit, maar dat ze niet zien hoeveel schade ze er mee hebben gedaan, maar €5000,00 is natuurlijk een fooi.
Vergelijk dit maar eens met de volgende schadevergoedingen per persoon en trek je conclusies;
– kleinkinderen waarvan de oma het middel DES heeft gebruikt: 100.000 euro. Voor kinderen van deze vrouwen is een schadevergoeding van 350.000 uitgekeerd.
– zwangerschapsdiscriminatie: 35000 eur
– gedwongen sterilisatie na rasverbetering (Japan) 29.000 euro
– gedwongen sterilisatie transgenders Zweden: 3250 euro

Laura:
Het is goed dat de erkenning er is en daarbij dus ook dat de overheid aangeeft een inbreuk te hebben gemaakt op onze persoonlijke integriteit. Tenslotte mag niemand behalve ik zelf bepalen wat er in mijn ondergoed zit.
Maar bij de niet verplichte tegemoetkoming heb ik mijn vraagtekens. Is het wel genoeg???
Staat het in lijn met de pijn en eventuele vernederingen gedurende de fysieke transitie. afgeschilderd te worden als geesteszieke. Of de kosten die men zelf heeft moeten maken tijdens de fysieke transitie. NEE!!!5000 euro is gewoon een schijntje en ronduit een beledigende bitchslap in het gezicht. (Dit is maar 1160 euro hoger dan de subsidieregeling voor borstvergroting die de huidige generatie transvrouwen kunnen krijgen)

Denise:
Het is mooi dat de erkenning er is, dat het inmiddels is aangepast en dat de overheid erkend dat dit aan de betreffende personen schade heeft toegebracht en daar stappen in verantwoordelijkheid inneemt … 5.000 euro voor het definitief indringen in de lichamelijke integriteit, onherstelbaar is dan wel weer aan de lage kant.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)