Steun voor Zwolse wijkaccommodaties en jongerenorganisaties

Foto van auteur

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle stelt de gemeenteraad voor om uit het steunpakket van het Rijk 130.000 euro noodhulp vrij te maken voor wijk- en buurtcentra.

En nog eens 59.000 euro voor jongerenorganisaties als scouting, speeltuinverenigingen en kinderboerderijen. Daarmee wordt bijgedragen aan de instandhouding van een sterke sociale basis in Zwolle. De wijk- en jongerenorganisaties krijgen subsidie van de gemeente, maar zijn ook deels afhankelijk van eigen inkomsten.

Die vallen in veel gevallen terug door corona. Weliswaar zijn er nog geen centra omgevallen, maar de reserves slinken snel, zeker sinds de tweede lockdown. De kosten blijven echter even hoog, of nemen zelfs toe door de coronamaatregelen. De extra financiële steun is aanvullend op eerdere maatregelen voor Zwolse centra, zoals leningen tijdens de eerste lockdown.

Wethouder Michiel van Willigen (Wijkgericht werken): “De wijkcentra en verenigingen leveren een hele belangrijke bijdrage aan de sociale basis in de wijk. Daar zit ook een relatie met de hervormingsagenda. Ze kunnen in de alledaagse omgeving waar nodig activiteiten, relaties of hulp bieden. Ook daarom vindt het college het belangrijk om gedupeerde organisaties te steunen.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)