Bestemmingsplan Zwolle Zuidoost ter inzage

Foto van auteur

Zwolle – Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor Zwolle Zuidoost is af. Het plan is voor de wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove. Vanaf 25 februari ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het indienen van een zienswijze kan tot en met 7 april 2021. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden.

Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een winkel is toegestaan of bijvoorbeeld een horecazaak, woning of bedrijf. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: voor inwoners, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Op 1 januari 2022 bestaat in Nederland waarschijnlijk een nieuwe wet, de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen versimpelen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Met de komst van deze nieuwe wet wordt het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsplan. De gemeente wil daarom de Zwolse bestemmingsplannen actueel houden om goed te kunnen inspelen op de nieuwe wet. Eén van deze plannen is het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan Zwolle Zuidoost. Dit bestemmingsplan is geactualiseerd, zodat het voldoet aan de voorwaarden voor een omgevingsplan.

Het gebied waarvoor een nieuw bestemmingsplan is gemaakt is weergegeven in deze kaart. Het gaat om de wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove. Woonwijk De Oude Mars maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Hiervoor is in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast zijn de percelen gelegen aan de Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 niet meegenomen. Hiervoor wordt een apart bestemmingsplan gemaakt.