“Zorg dat coronagelden voor cultuur terechtkomen bij makers”

Foto van auteur

Zwolle – De kunst- en cultuursector in Nederland is hard getroffen door de maatregelen rond Covid-19. Gelukkig heeft het Rijk een bedrag als compensatie ter beschikking gesteld, waarvan ook een deel naar Zwolle komt.

De steun aan Zwolse culturele sector bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro, maar er is nog onduidelijk hoe dit bedrag besteed gaat worden. D66 vraagt het college nu om de makers duidelijkheid te geven.

In november 2020 stelde D66 al vragen over het oormerken van dit geld, het is immers specifiek bedoeld als steun voor de cultuursector. Het college gaf toen aan dat er onderzocht wordt hoe het geld het best besteed kan worden, tot die tijd is het in de algemene middelen gestopt. Omdat de situatie voor sommige cultuurmakers de nood inmiddels hoog is, wil de D66 fractie weten wat nu de stand van zaken is rond deze gelden. Raadslid Mark Oldengarm vraagt het college hoe het nu met het onderzoek staat en of er in de tussentijd al financiën zijn uitgekeerd en op basis waarvan dat dan gebeurt.

Naast duidelijkheid over de coronasteun wil D66 dat het volledige bedrag bedoeld voor de cultuursector ook echt daar aan wordt besteed. Daarom wordt het college gevraagd dat bedrag alsnog te oormerken.