Bewoners Stadshagen in gesprek met gemeente over hun wijk

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de resultaten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. Op 31 maart 2021 is de bijeenkomst gepland voor bewoners van de wijk Stadshagen.

Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle inwoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals leefbaarheid, veiligheid, contacten en de buitenruimte.

Wijkgesprek Stadshagen 31 maart 2021
In een online bewonersbijeenkomst op woensdagavond 31 maart 2021 om 19.30 uur is er ruimte voor wijkbewoners om hun ervaringen met het wonen in de wijk te delen en prioriteren we de opgaven. Aan de orde komen vragen zoals: Herkent u de uitkomsten? Wat heeft u de afgelopen jaren meegemaakt in uw buurt? Wat maakt het wonen in deze wijk leuk? Wat zou eventueel beter kunnen? Heeft u ideeën of plannen voor de wijk?

Wijkwethouder Monique Schuttenbeld, wijkmanager René Stuij en wijkpartners zoals Travers en WijZ zijn bij het wijkgesprek aanwezig.

Door loting zijn 300 bewoners uit Stadshagen persoonlijk uitgenodigd. Bewoners die geen uitnodiging voor deze online bewonersbijeenkomst hebben gekregen maar wel willen meepraten, kunnen zich aanmelden voor 24 maart per mail: wijkservicepuntwest@zwolle.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)