Zwolle krijgt 3 miljoen extra voor hulp aan dak- en thuislozen

Foto van auteur

Zwolle – Inwoners die om wat voor reden dan ook dak- of thuisloos raken vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Dakloos zijn brengt naast persoonlijk leed ook grote maatschappelijke gevolgen met zich mee.

Herstel begint bij een huis: daarom staat een plek om te wonen aan de basis van elk hulpverleningstraject van dak- en thuislozen van de gemeente Zwolle. Ze wil de beweging van opvang naar wonen bevorderen. Onlangs heeft de regio hier vanuit het Rijksprogramma ‘Een (t)huis, een toekomst’ 3 miljoen euro extra financiering voor ontvangen.

De regio heeft vorig jaar een plan met initiatieven ingediend bij de ministeries van VWS en BZK waarmee dak- en thuisloosheid in de regio kan worden voorkomen of verholpen. Dit plan is positief ontvangen in Den Haag. In de decembercirculaire is hiervoor 3 miljoen euro toegekend aan de regio Zwolle. Met deze extra impuls worden nieuwe opvangmogelijkheden ontwikkeld. Ook wordt geïnvesteerd in extra en andere soorten van begeleiding van dak- en thuislozen. In Zwolle worden onder meer de volgende projecten (versneld) opgepakt.

Wooncoach
Begin dit jaar is gestart met de wooncoaches. Deze ondersteunen mensen die lichte ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Denk aan tuinonderhoud of advies over hoe je je kunt gedragen als goede buur. In de pilot zijn tien woningen beschikbaar gesteld voor mensen die nu verblijven in de maatschappelijke opvang. De eerste resultaten zijn positief. Alle beschikbare plekken zijn inmiddels gevuld.

Talentenplein
Het Talentenplein is in november 2020 gestart. Het is een concept waarbij studenten samenleven met jongeren die wat ondersteuning kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen. Zij wonen samen op een verdieping in een studentenflat aan de Pannekoekendijk. Er is veel animo voor deze woonvorm, zowel bij de studenten als de jongeren.

Vernieuwing De Herberg
Gasten van opvanglocatie de Herberg verblijven nu in slaapzalen. Om de gasten meer privacy en ruimte te kunnen bieden, worden kleinere ruimtes gemaakt waarin ze meer rust kunnen vinden. De tijdelijke geplaatste units laten zien dat dat goed bevalt. Een besluit over hoe deze nieuwe opvangmogelijkheid er precies uit komt te zien wordt rond de zomer genomen.

Housing First Jongeren
In Zwolle is Housing First Volwassenen al enige jaren een succesvol begeleidingsconcept. Dit jaar wordt gestart met Housing First Jongeren. Het programma richt zich op dak- en thuisloze jongeren die vanwege hun complexe problematiek tot nu toe geen passende hulp ontvangen. De jongeren hebben een eigen plek nodig waar zij in hun eigen tempo kunnen groeien naar volwassenheid. Daarvoor ontvangen zijn intensieve begeleiding. De woningcorporaties hebben hier vijf woningen voor beschikbaar gesteld.

Onder de pannen
Mensen die geen ernstige psychiatrische problematiek of verslaving hebben, een onderkomen aanbieden bij particulieren die een kamer leeg hebben staan. Dat is waar Onder de Pannen, een in andere steden bewezen succesvol concept, voor staat. Het geld wordt ingezet om dit project ook in deze regio op te zetten.

Wethouder Sociaal Domein, Dorrit de Jong over de Rijksgelden: “Het is ontzettend positief dat we met dit extra geld aan de slag kunnen met de verbetering van de opvang en begeleiding van de dak- en thuislozen in onze regio. De ideeën die we al op stapel hadden staan, kunnen we nu versneld uitvoeren. Heel belangrijk, want hiermee kunnen we echt groot verschil gaan maken in het leven van onze inwoners. Ik verwacht dan ook veel van de nieuwe projecten, zoals Housing First Jongeren en Onder de Pannen. Samen met de regiogemeenten en betrokken organisaties zetten we ons in om deze projecten tot een succes te maken.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)