Nieuw wandelevenement in Zwolle: Zet een stap tegen kanker

Foto van auteur

SamenLoop T-shirts kunnen in de kast, maar Zwolle blijft stappen zetten tegen kanker

Zwolle – Toen KWF begin april deelnemers en lokale organisaties het bericht stuurde dat gestopt werd met de SamenLoop voor Hoop, was de schok groot. De SamenLoop voor Hoop werd vele jaren door heel Nederland gehouden.

De motivatie van KWF was zakelijk: de vaste lasten, waaronder licentiekosten voor het Amerikaanse Relay for Life bleven doorlopen, en de laatste twee jaren konden er door Covid-19 geen SamenLopen georganiseerd worden. De manier waarop het besluit gecommuniceerd werd zorgde aanvankelijk voor ongeloof en teleurstelling.

Bij de organisatie van de (voorheen) SamenLoop voor Hoop Zwolle ging na een paar dagen de knop al om. In de vier edities die tot nu toe in Zwolle werden gehouden overheerste het gevoel van saamhorigheid. In de weekenden waarin het 24-uurs wandelevenement plaatsvond, werd niet alleen geld ingezameld voor het KWF, maar vooral contact gemaakt tussen mensen die met kanker te maken hadden. De saamhorigheid, warmte en betrokkenheid vormden de belangrijkste elementen tijdens de SamenLoop.

Voorzitter Robert Immink: “Na een aantal contacten onderling en een gezamenlijk overleg waren we er snel uit. Wij willen en kunnen de deelnemers, inzamelaars, sponsoren, artiesten en andere betrokkenen niet zomaar de rug toekeren. De intentie is nu om onder de noemer ‘Zet een stap tegen kanker’ een nieuw lokaal evenement op te zetten. Vrijwel iedereen die bij de organisatie van de SamenLoop betrokken was heeft direct aangegeven mee te willen werken aan dit nieuwe evenement. Het is nog vers allemaal, maar de ideeën krijgen al vorm.”

“We willen er een 100% lokale activiteit van maken waarbij kanker het hoofdthema blijft. Dat is waarom wij aan de SamenLoop meewerkten en wat ons ook als organisatie met elkaar verbond. Bij het nieuwe evenement is het weekend zelf minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan het inzamelen van geld. Wij willen mensen die kanker hebben, gehad hebben of er mee te maken hebben gehad een paar dagen aanbieden waar ze zich veilig kunnen voelen, hun ervaringen kunnen delen en het leven vieren. Ook bij ‘Zet een stap tegen kanker’ zullen wij geld gaan inzamelen. De opbrengsten willen we volledig doneren aan Zwolse initiatieven. Hierbij denken we aan opvangcentrum InterMeZZo, maar er zijn meer kanker-gerelateerde organisaties in Zwolle. Wij hebben er een aantal in gedachten die wij willen benaderen, maar uiteraard kunnen geïnteresseerden zich ook bij ons aanmelden,” aldus Robert Immink.

De organisatie van het nieuwe evenement voelt zich saamhorig, creatief en strijdbaar. Als voorlopige data voor de eerste ‘Zet een stap tegen kanker’ zijn 21 en 22 mei 2022 met potlood in de agenda geschreven. Op social media kan iedereen de ontwikkelingen volgen en aan de website wordt ondertussen hard gewerkt.

De naam van het nieuwe evenement ‘Zet een stap tegen kanker’ kan op veel manieren ingezet worden. Elk team of elke deelnemer kan zijn of haar naam ervoor zetten en op die manier in actie komen. Ook elke lokale organisatie kan ermee werken, bijvoorbeeld ‘Zwolle zet een stap tegen kanker’. Het zetten van een stap is niet alleen fysiek bedoeld, maar slaat ook op het in actie komen.
Dat geldt allereerst voor de enthousiaste organisatoren. Hoe het evenement er precies uit komt te zien is nog niet bekend, maar dát Zwolle volgend jaar stappen gaat zetten tegen kanker lijkt een zekerheid.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)