Bijeenkomst over Noordelijke Stadsrand van Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zwolle samen met een klankbordgroep, met daarin onder meer vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, van LTO, van milieuorganisaties en vanuit Nationaal Landschap IJsseldelta, een visie opgesteld voor de Noordelijke Stadsrand van Zwolle. Het betreft hierbij de gehele stadsrand van het Zwolle IJssel kanaal, langs de polder Mastenbroek tot Stadsbroek.

De visie beschrijft de ontwikkelingen die de gemeente en de klankbordgroep met het gebied voorstaan. Hierbij gaat het onder meer over waar recreatieve routes ontwikkeld worden en waar natuurontwikkeling wenselijk is. De resultaten van de visie worden meegenomen in het bestemmingsplan buitengebied. De gemeente wil graag bewoners, betrokkenen en belanghebbenden in het gebied informeren over de visie. Daarom heeft er op 26 november van 17.00 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats in het Informatiecentrum Stadshagen aan de Werkerlaan 1a in Zwolle.

Welkom

Iedereen is welkom om op deze avond binnen te lopen en zich te informeren over de plannen (de visie en het voor te stellen uitvoeringsprogramma). U kunt tijdens de bijeenkomst ook uw mening geven over de visie. De reacties worden samengevat en begin volgend jaar samen met de visie aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeente verwacht komend voorjaar met het uitvoeringsprogramma aan de slag te gaan.