Minder soa-testen in 2020 maar een hoger vindpercentage

Foto van auteur

Foto: GGD IJsselland

Zwolle – Op het soa-spreekuur van GGD IJsselland zijn vorig jaar 2135 mensen geweest. Van deze mensen had 26,2% één of meer soa’s. Dit vindpercentage is hoger dan in 2019 (21,7%). In de regio Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) was het vindpercentage in 2020 24%, landelijk was dit 21%.

Tijdens de eerste coronagolf in 2020 werd de zorg sterk afgeschaald door landelijke maatregelen. Hierdoor werden vrijwel alleen nog cliënten gezien met soa-gerelateerde klachten en mensen die een behandeling nodig hadden. Het gevolg van deze strengere triagering is dat de vindpercentages in de regio IJsselland zijn gestegen. Dit is in lijn met de landelijke cijfers over 2020. In 2019 kwamen op het soa-spreekuur van GGD IJsselland 3158 mensen.

Binnen het Centrum Seksueel Geweld werken hulpverleners van verschillende organisaties, waaronder GGD IJsselland, samen om slachtoffers van seksueel geweld te helpen. In 2020 zijn er in de regio IJsselland 258 slachtoffers van seksueel geweld geholpen, waarvan 84 acute aanmeldingen (seksueel geweld is minder dan zeven dagen geleden gebeurd), 126 niet-acute aanmeldingen en 48 acute consulten. 37% van deze slachtoffers was jonger dan 18 jaar.

Het team Seksuele gezondheid van GGD IJsselland verzorgt soa-consulten en seksuele gezondheidsbevordering. Zo geeft het team advies en deskundigheidbevorderingstrainingen aan professionals die werken met jongeren tot 25 jaar. Door promotieacties wordt het thema seksualiteit bespreekbaar gemaakt. Daarnaast organiseert het team outreachende activiteiten en voorlichting voor specifieke risicogroepen.

Genoemde soa-cijfers zijn afkomstig uit de Thermometer Seksuele Gezondheid GGD IJsselland en de Thermometer Seksuele Gezondheid Oost Nederland. Hierin staan de jaarlijkse cijfers over soa’s en seksualiteitszorg van de vijf GGD’en in Oost-Nederland, waaronder GGD IJsselland.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)