Hervormd Weeshuis steunt Zwolse jeugdprojecten met 54.000 euro

Foto van auteur

Zwolle – Het bestuur van stichting Hervormd Weeshuis Zwolle heeft in de derde beslisronde van 2021 een totaalbedrag van 54.000 euro toegezegd aan vijftien jeugdprojecten.

Het Weeshuis komt elk jaar op vijf momenten bijeen om de aanvragen te beoordelen en subsidies toe te wijzen aan projecten die bijdragen aan de educatie en duurzame ontwikkeling van Zwolse jongeren tot en met 25 jaar. De stichting merkt dat langzaam het aantal aanvragen weer toeneemt, nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden.

In deze ronde trok het originele project ‘Huis op de kop’ van Zwolse theaters de meeste aandacht. Dit betreft een soort filosofielab in de foyer van het Papenstraattheater waar kinderen van 6 tot en met 10 jaar samen met hun ouders/verzorgers of klasgenoten hun hersenen kraken, zich verwonderen en kritische vragen stellen. Er zijn veertien andere projecten die financiële ondersteuning ontvangen.

Twee jongeren ontvangen een bijdrage voor PTSS-behandelingen, een derde jongere ontvangt een bijdrage voor een hulphond.

De Stadkamer wordt gesteund bij de aanschaf van De Boekfiets waarmee ze kinderen enthousiast willen maken voor boeken en laaggeletterdheid willen tegengaan.

Scoutinggroep Indaba wordt gesteund bij de ontwikkeling van een groen speelplein. Dit geldt ook voor de basisscholen Vlieger 3 en De Zuidster.

Toegankelijk Zwolle richt zich op het realiseren van drie toegankelijke en inclusieve speeltuinen in Zwolle-Zuid. De speeltuin bij Wielingen, Krammer en Zwin in Aa-landen wordt aangevuld met een waterpomp en -goot.

Single SuperMom gaat trainingen verzorgen voor alleenstaande moeders en kinderen, om beter te kunnen omgaan met hun situatie en om de effecten van armoede te verminderen.

Ook de Bruisweken worden dit jaar gesteund bij een grote activiteit om nieuwe mbo- en hbo-studenten kennis te laten maken met de stad Zwolle.

Ter gelegenheid van het 55-jarige (carnavals)jubileum van de Eileuvers ontvangt de Jeugdhof van de Eipiepers een bijdrage voor nieuwe kleding en schoeisel van de dansmariekes.

Een jonge filmmaker wordt gesteund bij het project Streetlight Avenue, een korte sci-fi film dat als doel heeft om jongeren te laten zien dat er geen drempel is om kunst te maken.

Tennisclub Ittersum kan met onze hulp nieuwe kinderrackets aanschaffen voor de werving van nieuwe leden.

Heeft u ook een duurzaam en eigentijds project maar lukt het net niet om de financiën rond te krijgen? Doe dan eerst de snelle check op de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl om te zien of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Tot maandag 20 september 17.00 uur kan een aanvraag worden ingediend voor de vierde beslisronde van 2021.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)