Vragen over verwijderen tennishal

Foto van auteur

De Zwolse partij Swollwacht wil weten wat de financiële gevolgen voor tennisclub TC’91 zijn als hun hal in Stadshagen wordt afgebroken.

 

De gemeente wil de opblaasbare hal afbreken, omdat die in strijd is met het bestemmingsplan. Omwonenden hebben geklaagd over hun uitzicht. Daarop besloot de gemeente dat de tennishal weg moet. Swollwacht vraagt zich af waarom de gemeente van mening veranderd is. In 2003 vond het college de hal een aanwinst. Toen is de gemeenteraad gevraagd om voor 1,5 miljoen euro garant te staan voor de hal van TC’91.
Bron: RTV Oost

De Swollwacht fractie heeft de aanvraag  van het college destijds van harte kunnen ondersteunen, temeer daar het businessplan een reëel perspectief bood ( ledengroei, gezonde exploitatiemogelijkheden, businessplan etc…) om in te stemmen met deze garantiestelling. Bij vragen van Swollwacht – gezien de hoogte van de garantiestelling door de gemeente – heeft het college toen te kennen gegeven dat er verder geen “beren op de weg” in de toekomst te zien waren en dat de gemeente hierdoor in de toekomst geen financiële risico´s zouden lopen.

“Echter blijkt nu, na klachten van omwonenden betreffende het uitzicht, dat het college destijds het huiswerk slecht gedaan heeft en dat de plannen van TC´91 (lees businessplan) niet corresponderen met het gemeentelijke beleid inzake het geldende bestemmingsplan”. Swollwacht voelt zich dan ook gezien de huidige situatie, die voorlopig alleen maar verliezers (800 sporters, TC´91 en omwonenden) kent en waarvoor zij he tcollege verantwoordelijk achten, enigszins misleid en zijn daarmee dan ook onaangenaam verrast.

Swollwacht is dan ook van mening dat er spoedig een passende oplossing, welk in samenspraak met de omwonenden en TC´91, gezocht dient te worden om deze vervelende situatie op te lossen. Temeer omdat de toekomst van een vereniging van 800 sporters op het spel is komen te staan en de gemeente – en daarmee ook de Zwolse burger – een financiële risico loopt, dit in verband met de garantiestelling van ad. 1,5 miljoen euro, welke in november 2003 jl. werd verstrekt.

De Swollwacht fractie heeft naar aanleiding van bovengenoemde situatie dan ook de volgende vragen voor het college:

  1. Is het juist dat de toekomst van TC´91 op het spel staat, vanwege uw voornemen om de blaashallen te laten verwijderen?
  2. Kunt u aangeven welke financiële risico´s de gemeente, dit in verband met de garantiestelling, nu loopt omdat TC´91 de noodzakelijke contributie inkomsten – welke nodig zijn voor een gezonde exploitatie – dreigt mis te lopen.
  3. In hoeverre was bovengenoemde situatie te voorzien ten tijde van de planvorming en het verzoek uwerzijds, om de gemeentegarantie van 1,5 miljoen euro te verstrekken?
  4. Stond het voornemen om blaashallen te plaatsen in het door u goedgekeurde businessplan en zijn deze plannen destijds ook getoetst aan het  gemeentelijke beleid inzake het geldende bestemmingsplan? 
  5. Kunt u aangeven hoe en op welke termijn u ervoor gaat zorgen dat deze vervelende situatie wordt opgelost?
  6. Bent u bereidt de blaashal te gedogen, alvorens er een definitieve oplossing is  voor de gerezen problematiek?

Swollwacht is van mening dat deze kwestie hoge prioriteit dient te krijgen en verwacht dan ook een spoedig antwoord op bovengenoemde vragen.

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)