Zwollenaren reageren op de gemeentelijke begroting 2022

Foto van auteur


Zwolle – Op vrijdag 12 november praat de gemeenteraad over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor 2022 en neemt daarover aan het einde van de dag een besluit.

De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe Zwollenaren tegen de plannen in de Begroting 2022 aankijken. Op maandag 1 november is er de mogelijkheid om in te spreken.

Begroting 2022
Zwolle staat er aan het eind van deze bestuursperiode financieel goed voor. Er is ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van de stad en op onderdelen een inhaalslag te maken. Burgemeester en wethouders doen de gemeenteraad voorstellen voor ruim 38 miljoen euro aan eenmalige investeringen in de komende vier jaar (waarvan 21 miljoen in 2022) en daar bovenop 6 miljoen euro voor jaarlijks terugkerende uitgaven.

De gemeenteraad gaat over deze plannen op vrijdag 12 november in debat. In huis-aan-huis-blad De Swollenaer is op woensdag 10 november alvast een korte reactie van de Zwolse fracties op de Begroting 2022 te lezen.

Ideeënmarkt
Eerder deze maand konden Zwollenaren ideeën voor Zwolle presenteren aan de raadsleden. De Zwolse fracties kunnen deze ideeën steunen door ze in te brengen tijdens de vergadering over de begroting. Als een meerderheid van de raad voor een idee stemt tijdens de begrotingsvergadering, kan er eventueel ook geld voor vrijgemaakt worden. Gebeurt dat niet, dan worden indieners van ideeën op weg geholpen om hun ideeën op andere manieren verder te brengen.

Reageren op de begrotingsplannen
De Zwolse gemeenteraadsleden willen graag horen hoe inwoners tegen de plannen voor 2022 aankijken en of ze nog belangrijke zaken missen. Op maandag 1 november om 19.30 uur kunnen inwoners/belanghebbenden in de Raadzaal hun mening geven over deze plannen. Aanmelden hiervoor kan tot maandag 1 november 10.00 uur via de raadsgriffie, (038) 498 21 81 of
raadsgriffie@zwolle.nl. Inspraakreacties kunnen ook per e-mail gestuurd worden en moeten dan ook voor maandag 1 november 10.00 uur binnen zijn bij de raadsgriffie.

Begrotingsbehandeling live volgen
De begrotingsbehandeling op vrijdag 12 november is vanaf 09.30 uur te volgen via de livestream en later terug te kijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de begroting in één oogopslag en de begroting 2022 met concrete plannen voor investeringen voor 2022 te bekijken.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)