RSS Feeds

Al het gepubliceerde geschreven inhoud van Weblog Zwolle wordt u aangeboden via RSS op http://www.weblogzwolle.nl/rss. Het is een ieder vrij deze RSS Feed te gebruiken, met in acht neming van onderstaande regelgeving:

  • U gebruikt de RSS-feeds van Weblog Zwolle of andere websites van Stichting Zwolle Online uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
  • U vermeldt bij de RSS-feeds steeds duidelijk de naam van Weblog Zwolle of www.weblogzwolle.nl als bron en zorgt voor een correcte doorverwijzing naar het overeenstemmende artikel op www.weblogzwolle.nl.
  • U onthoud zich van enige vorm van aanpassingen op de RSS-feeds van Weblog Zwolle.
  • U geeft geen RSS-feeds van Weblog Zwolle of andere website van Stichting Zwolle Online weer op een online platform of website waar uitingen op staan die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, of inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
  • Het gebruik van de RSS-feeds geeft u niet het recht om u of uw site op enige wijze met Weblog Zwolle en/of Stichting Zwolle Online te associëren.
  • U aanvaardt dat Weblog Zwolle en/of Stichting Zwolle Online niet aansprakelijk is voor (de gevolgen van) uw gebruik van de RSS-feeds. Weblog Zwolle blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van haar nieuwsberichten op www.weblogzwolle.nl , maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de RSS-feeds, waaronder het beeldmateriaal, en u vrijwaart Weblog Zwolle en/of Stichting Zwolle Online tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
  • Weblog Zwolle/Stichting Zwolle Online behoudt zich het recht voor het aanbod of gebruik van de RSS-feeds zonder aankondiging onmiddellijk stop te zetten. Ook behoudt Weblog Zwolle/Stichting Zwolle Online zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen.