Disclaimer

1Zwolle is een onderdeel van RTV 1IJsseldelta. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van RTV 1IJsseldelta is het niet toegestaan beeldmateriaal van 1Zwolle op enigerlei wijze te verspreiden.

Het gedeeltelijk herpubliceren van online-nieuwsberichten van 1Zwolle op andere websites is, met toestemming en mits voorzien van bronvermelding, wel toegestaan.

Commercieel hergebruik, bijvoorbeeld door middel van aggregeren, is niet toegestaan.

Voorwaarden insturen beeldmateriaal

Uploaden en/of insturen betekent dat alle auteurs- en andere rechten met betrekking tot de fotoen/of video-opname voor onbepaalde tijd worden overgedragen aan RTV 1IJsseldelta. Het is RTV 1IJsseldelta toegestaan:

  • de productie geheel of gedeeltelijk, onbeperkt in tijd en omvang, openbaar te maken via televisie (satelliet, kabel, ether),
  • de productie openbaar te maken via andere thans en in de toekomst bekende vormen van media, zoals bijvoorbeeld, doch niet alleen, internet, mobiele telefonie en IP TV, de opnamen aan derde partijen in licentie te geven, te reproduceren en te exploiteren op dragers.

Mocht blijken dat op het geüploade materiaal copyright van anderen rust, dan aanvaardt RTV 1IJsseldelta geen enkele aansprakelijkheid.

Heb je vragen? Mail dan met de redactie: redactie@1zwolle.nl

Privacy

RTV 1IJsseldelta gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel zijn ze van nut voor een goede dienstverlening aan de gebruikers van onze tv- en internetdiensten. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

RTV 1IJsseldelta maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Dat zijn klein bestandjes die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en dienen ertoe om het gebruik van de site te optimaliseren en het RTV 1IJsseldelta mogelijk te maken om na te gaan waar bezoekers vandaan komen, welke pagina’s ze bezoeken waar ze vervolgens naar toe gaan. Daarmee hoopt de omroep de website en de dienstverlening te verbeteren.