Vechtoever moet weer winterklaar, bootjes en steigers dienen verwijderd te worden

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze vóór woensdag 1 december te verwijderen.

Hetzelfde geldt voor in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers. Vanaf maandag 6 december controleert het waterschap hierop.

Met de winter in aantocht neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. Zo ook in de Overijsselse Vecht. Om wateroverlast tegen te gaan, moet daarom het zomerbed van de rivier weer worden vrijgemaakt. Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren de waterafvoer als de rivier in de winterperiode buiten haar oevers treedt. Ook kunnen ze stuwen en sluizen beschadigen als ze losschieten en bij hoogwater meedrijven.

De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier, met zeer wisselende waterstanden: ’s zomers soms laag, ’s winters nogal eens hoog. WDODelta heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle. Samen met waterschap Vechtstromen is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht. Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn voor de af- en aanvoer van water afhankelijk van deze rivier. Daarnaast is de Vecht van grote betekenis voor landbouw, natuur, landschap en recreatie.